måndag 23 december 2013

Årets mest lästa nyheter

Nu är vi inne på slutspurten av 2013. Jag har därför satt ihop en lista med de mest lästa nyheterna under året.


Temperaturmätning på rör
1. Film om att mäta på rör
I en av våra instruktionsfilmer lärde vi dig mäta framledningstemperatur på rätt sätt.
 2. Tinytag hittades efter sju år i havet
En Tinytag hittades i havet utanför Åland. Trots att den legat i vattnet i sju år fungerade den fortfarande.

 


 3. MSR-loggern med flera givare för samma mätstorhet
MSR-loggern utvecklas hela tiden. En nyhet för i år är att loggern nu går att få med upp till fem givare för samma mätstorhet.

 

 4. Lär dig räkna ut kWh
Vi ger regelbundet tips om hur du ska analysera i EasyView. Det mest populära tipset var hur man räknar ut kWh.måndag 16 december 2013

Enkelt att sammanfoga mätningar

Jag får ofta frågor om hur man sammanfogar flera mätningar i EasyView. Många mäter flera punkter samtidigt och vill sedan se sina mätningar i samma graf. I EasyView är detta lättare än vad man tror.

Genom att trycka på öppna och markera sina mätningar genom att hålla nere Ctrl kan man välja att koppla samman med sann tid eller koppla samman till starttid. Får du fortfarande bara en graf? Prova att kryssa ur "Koppla samman identiska kanaler". Enkelt va?

På vår Youtubekanal kan du se hur man gör.

torsdag 12 december 2013

Positiva kommentarer om Energy Logger

Jag skickade ut ett mail till de användare som har Energy Logger då vi översatt manualen till svenska. Samtidigt passade jag på att fråga hur det hade gått för dem med mätningarna. Det är alltid roligt att veta vad hur våra mätinstrument används.

Jag fick många positiva kommentarer. Många handlar om de energibesparingarna som kunnat göras med hjälp av Energy Logger.

"Allt fungerar mycket bra och vi har fått en god bild över vår energiförbrukning, vilket i förlängningen betyder att vi har sparat en del pengar då vi har kunnat trimma anläggningen bättre" kommenterade en användare som haft logger i ungefär ett år.

"Mätaren säljer in sig själv för tillfället och är således snart betald vilket är mer än vad jag väntat mig" konstaterade en annan användare.

fredag 6 december 2013

Energibesparing gav utmärkelse

När Årets Fastighetsägare 2013 korades för en tid sedan drog Örebrobostäder det längst strået. En av anledningarna var att det allmännyttiga bolaget ligger långt framme vad gäller innovationskraft på energiområdet.

Örebrobostäder har verkligen lyckats i sin kamp mot en hög elförbrukning. Teknikansvarige Jonas Tannerstad lovade för ett antal år sedan att äta upp sin hatt om elförbrukningen inte sänktes med 25 procent innan 2015. Redan i år var målet dock uppnått. Mycket på grund av mätningar.

Med tanke på det kan man verkligen säga att Örebrobostäder är värda utmärkelsen Årets Fastighetsägare i år.

Mer om utmärkelsen går att läsa här.

tisdag 3 december 2013

Mäta luftflöde trådlöstOfta får vi frågan om vi kan logga luftflöde trådlöst. Självklart har vi system för detta. Det går att koppla in alla möjliga givare till en trådlös datalogger som mäter puls, mA, V, temperatur etc. i ditt ventilationssystem. Sedan kan man lätt få ut en kurva på sin mätdata på webben eller i sin mobiltelefon. När jag är ute hos kunder och visar detta brukar det ofta bli en ”aha-upplevelse”. Kul!

Lina Arnfjorden

torsdag 28 november 2013

Transportlogger

Vår logger MSR har en stor kapacitet. För transporter passar miniloggern utmärkt.


tisdag 26 november 2013

Imponerande energibesparing

Sollefteåbon Lars-Erik Persson har under nästan 25 år arbetat för att förbättra energiprestandan i sin 70-talsvilla. Nu är han månadens E-prizevinnare.

I E-Prize belönas vinnaren för sina insatser för energieffektivisering. Tävlingen finns både för företag och privatpersoner. Det är extra roligt att även privatpersoner kan vara med och visa sina idéer. Lars-Erik Persson visar verkligen att det finns mycket att göra i en vanlig enfamiljsvilla.

När familjen Persson flyttade in i huset låg förbrukningen på 37 000 kilowatttimmar per år. Idag är förbrukningen nere på 4 000 kWh el och 10-12 kbm ved (10 000-12 000 kWh). Under de gångna åren har förbrukningen och eventuella åtgärder gåtts igenom och genomförts. Bland annat har kakelugn med fläktsystem, element med elektroniska termostater, nya fönster, snålspolande kranar och solfångare installerats. Dessutom letar Lars-Erik efter energitjuvar med hjälp av mätinstrument för el. Genom den har han konstaterat att kylen behöver bytas, och att TV:n drar mer energi än andra elektriska apparater i huset.

Åtgärderna har visserligen kostat - men de har också sparat. Lars-Erik Persson och hans familj visar verkligen hur viktigt det är att analysera sitt boende för att förbättra energiprestandan.


Har du några idéer på smarta lösningar för att spara energi?

fredag 22 november 2013

Kan spara 25 procent av energikostnaderna

Härnösands stift kan spara minst 25 procent på sina energikostnader. Det har man kommit fram till efter noggranna mätningar i en rad kyrkor. Totalt har 75 procent av församlingarna deltagit i projektet.

Det var drygt tre år sedan som Härnösands stift började mäta i sina kyrkor med vårt fjärrmätningssystem Intab Wireless System. En storsatsning skulle leda till förbättrat klimat i de energislukande kyrkobyggnaderna. Felaktiga luftfuktighetsnivåer är dessutom direkt skadligt för de känsliga inventarierna.

Under en mässa nyligen träffade jag anställda vid ett helt annat stift som berättade att temperaturerna höjdes i kyrkorna för reglering av luftfuktigheten. Det resulterade i enorma energikostnader. I Härnösands stift har man kommit fram till andra åtgärder. Genom att i stället sänka temperaturerna har man på flera ställen kunnat få en mer stabil luftfuktighet.

Att mäta är viktigt för att utreda klimatet. Tor Broström, professor på Institutionen för kultur, energi och miljö, rekommenderar att man ska mäta under en längre period för att sedan dra lärdom av resultatet. Efter detta är det enkelt att vidta åtgärder. Det är Härnösands stift ett riktigt bra exempel på. Idag jobbar i stort sett samtliga församlingar i stiftet med energifrågor. Bland annat ställs temperaturen numera ner då kyrkorna inte används.

Att Wisensys var ett bra alternativ för Härnösands stift berodde bland annat på fördelen i att fjärrmäta. Rapporter i mailboxen på dygnets senaste mätningar underlättar naturligtvis. Att inga kabeldragningar behövs, då givarna är helt trådlösa, är en annan fördel.

onsdag 20 november 2013

Intressanta användarapplikationer


Det är verkligen intressant att få se era applikationer.

Förra veckan var jag i Uppsala en sväng och besökte ett antal företag som använder våra dataloggers i sitt dagliga arbete. Det är alltid kul att få se hur många olika saker mätinstrumenten kan användas till. Det finns alltid nya mätprojekt på gång och det blev en hel del bollande med tankar och idéer. 

Tack till er som visade mig runt och för alla trevliga pratstunder. Är det någon mer som vill ha besök och lite rådgivning får ni höra av er. 

Lina Arnfjorden

måndag 18 november 2013

Dålig uppföljning av kommunerna

Tidningen Energi & Miljö har gjort en undersökning som visar att de energikrav som kommunerna ställer på nya byggnader sällan följs upp av mätdata. Man begär energibalansberäkningar, men mätdata för att kontrollera dessa bortser man ofta ifrån.

Sveriges byggregler ses som strikta i och med att mätningen lyfts fram. Texten är dock utformad som ett allmänt råd - som många bortser ifrån.

Jan Szabela, som är byggnadsinspektör på Stockholms kommun, undersökte saken närmare när Energi & Miljö kontaktade honom. Därefter konstaterade han att det skulle vara önskvärt att få in en indikationsmätning.

I dagens samhälle - där energifrågorna tar en allt större plats - är det viktigt att veta var energin tar vägen. Det gör man genom att mäta. Först efter mätningar kan man gör åtgärder för att minska förbrukning och kostnader. Nybyggda hus bör vara byggda för att förbruka lite energi - men likväl är mätning viktigt. I detta fallet för att följa upp att förbrukningen ser ut som önskat.

Bland annat Örebrobostäder har visat att det finns stora pengar att tjäna. Med Jonas Tannerstad i spetsen har det kommunala bostadsbolaget sparat 25 procent. De åtgärden som gjorts har bland annat kommit fram genom fjärrmätning med Intabs Wisensys, ComfortLog och GPRS-loggers.

Så här skriver boverket i sina allmänna råd:
"Byggnadens energianvändning ska kontinuerligt kunna följas upp genom ett mätsystem. Mätsystemet ska kunna avläsas så att byggnadens energianvändning för önskad tidsperiod kan beräknas." (BFS 2011:2, 9:71)

fredag 8 november 2013

Bristande inomhusmiljö leder till ohälsa

Vi tillbringar i snitt 21 av dygnets 24 timmar inomhus. Detta gör att kvaliteten på inomhusluften är otroligt viktig. Då resultatet av Socialstyrelsens nationella miljöhälsoenkät redovisades visade det sig att 1,2 miljoner vuxna har besvär och symtom som relateras till inomhusmiljön. Bland symtomen kan nämnas astma, huvudvärk och trötthet.


När det handlar om barn visar det sig att astma ökar. De 700 årliga fallen kan knytas till fuktproblem inomhus, det konstaterar professor Berndt Stenberg, Umeå Universitet, och Marita Sedvallson på Astma och Allergiförbundet med flera. De belyser nu vikten av att samhället bör reagera.

Studier visar bland annat på att var tredje anställd vid landets skolor upplever problem med dålig luft, damm och smuts. Samtidigt har fyra av tio skolor underkänts i den obligatoriska ventilationskontrollen. Fallen av arbetsskador på grund av bristande inomhusklimat ökar för varje år.

Självklart behöver åtgärder genomföras för att förbättra förhållandena. Första steget i detta är att kartlägga hur inomhusklimatet ser ut. Under referenser på vår sida hittar du en manual som belyser riktlinjer och mätmetoder för kartläggning av inomhusklimat, bland annat med nivåer för luftfuktighet inomhus.

På bilden ser du vår givare för temperatur, relativ luftfuktighet och koldioxid. Mätvärden skickas via en basstation med GPRS-kommunikation till en webbserver för avläsning online.

Källa: http://www.dagenssamhalle.se/debatt/dalig-inomhusluft-brkostar-miljarder-6398

tisdag 29 oktober 2013

Landsbygdsbutiker lär sig spara

Butikerna på landsbygden har svårt att överleva. Därför föll projektet som Energikontoret Regionförbundet Örebro drivit i god jord. Där har 15 landsbygdsbutiker lärt sig spara både pengar och energi.

– Det är tufft för många landsbygdsbutiker idag. De har ofta små marginaler och starkt fokus på försäljning. Många har tidigare inte haft möjlighet att se över vad de skulle spara, till exempel genom minskade energikostnader, berättar projektledare Päivi Lehtikangas på Landsbygdsnätverkets hemsida.

Projektet blev så lyckat att lärdomarna nu ska spridas över hela landet. År 2015 är det sedan tänkt att
landets mest energieffektiva butik ska utses.

Bland de åtgärder som rekommenderas finns bland annat täckta kyldiskar och lägre temperaturer i vindfånget. Självklart är varje intjänad krona välkommen för de pressande landsbygdsbutikerna. Förhoppningsvis gör detta att de får lättare att överleva bland de stora, prispressande stormarknaderna.

På bilden ovan syns en Tinytag med insticksgivare. Temperaturkontrollen av livsmedlen är viktig - och för att spara tid kan en datalogger med fördel användas.

onsdag 23 oktober 2013

Idrottsföreningar sparar energi

I Skåne genomförs projektet "Klimatsmart idrott i Skåne". Det har resulterat i att bland annat orienteringsklubben Örkelljunga FK numera både har bra inomhusklimat och energismart uppvärmning.

Många idrottsklubbar har onödigt höga kostnader för sin uppvärmning. Med projektets hjälp är målet att föreningarna ska spara minst 15 procent energi. I stället ska pengarna läggas på den idrottsliga verksamheten. En anledning bättre än något. Självklart vill man att pengarna ska gå till föreningarnas ungdomar och övriga aktiva - och inte till uppvärmning av lokalerna.

Skåneprojektet är inte det enda i sitt slag. Det är det fristående nationella projektet Uthållig idrott som möjliggör satsningarna - som sker på flera platser i Sverige. En av riktlinjerna för de deltagande idrottsföreningarna är att samla statistik över sin energianvändning.

- Att ha koll på sin energianvändning är jätteviktigt, säger Jörgen Rogstam från Energi & Kylanalys.
- Att mäta är det första man ska göra innan man börjar genomföra åtgärder i sin anläggning. Om man inte vet nuläget, hur ska man då veta vad man ska göra och hur ska man följa upp effekten av åtgärderna?