tisdag 29 oktober 2013

Landsbygdsbutiker lär sig spara

Butikerna på landsbygden har svårt att överleva. Därför föll projektet som Energikontoret Regionförbundet Örebro drivit i god jord. Där har 15 landsbygdsbutiker lärt sig spara både pengar och energi.

– Det är tufft för många landsbygdsbutiker idag. De har ofta små marginaler och starkt fokus på försäljning. Många har tidigare inte haft möjlighet att se över vad de skulle spara, till exempel genom minskade energikostnader, berättar projektledare Päivi Lehtikangas på Landsbygdsnätverkets hemsida.

Projektet blev så lyckat att lärdomarna nu ska spridas över hela landet. År 2015 är det sedan tänkt att
landets mest energieffektiva butik ska utses.

Bland de åtgärder som rekommenderas finns bland annat täckta kyldiskar och lägre temperaturer i vindfånget. Självklart är varje intjänad krona välkommen för de pressande landsbygdsbutikerna. Förhoppningsvis gör detta att de får lättare att överleva bland de stora, prispressande stormarknaderna.

På bilden ovan syns en Tinytag med insticksgivare. Temperaturkontrollen av livsmedlen är viktig - och för att spara tid kan en datalogger med fördel användas.

onsdag 23 oktober 2013

Idrottsföreningar sparar energi

I Skåne genomförs projektet "Klimatsmart idrott i Skåne". Det har resulterat i att bland annat orienteringsklubben Örkelljunga FK numera både har bra inomhusklimat och energismart uppvärmning.

Många idrottsklubbar har onödigt höga kostnader för sin uppvärmning. Med projektets hjälp är målet att föreningarna ska spara minst 15 procent energi. I stället ska pengarna läggas på den idrottsliga verksamheten. En anledning bättre än något. Självklart vill man att pengarna ska gå till föreningarnas ungdomar och övriga aktiva - och inte till uppvärmning av lokalerna.

Skåneprojektet är inte det enda i sitt slag. Det är det fristående nationella projektet Uthållig idrott som möjliggör satsningarna - som sker på flera platser i Sverige. En av riktlinjerna för de deltagande idrottsföreningarna är att samla statistik över sin energianvändning.

- Att ha koll på sin energianvändning är jätteviktigt, säger Jörgen Rogstam från Energi & Kylanalys.
- Att mäta är det första man ska göra innan man börjar genomföra åtgärder i sin anläggning. Om man inte vet nuläget, hur ska man då veta vad man ska göra och hur ska man följa upp effekten av åtgärderna?