fredag 22 november 2013

Kan spara 25 procent av energikostnaderna

Härnösands stift kan spara minst 25 procent på sina energikostnader. Det har man kommit fram till efter noggranna mätningar i en rad kyrkor. Totalt har 75 procent av församlingarna deltagit i projektet.

Det var drygt tre år sedan som Härnösands stift började mäta i sina kyrkor med vårt fjärrmätningssystem Intab Wireless System. En storsatsning skulle leda till förbättrat klimat i de energislukande kyrkobyggnaderna. Felaktiga luftfuktighetsnivåer är dessutom direkt skadligt för de känsliga inventarierna.

Under en mässa nyligen träffade jag anställda vid ett helt annat stift som berättade att temperaturerna höjdes i kyrkorna för reglering av luftfuktigheten. Det resulterade i enorma energikostnader. I Härnösands stift har man kommit fram till andra åtgärder. Genom att i stället sänka temperaturerna har man på flera ställen kunnat få en mer stabil luftfuktighet.

Att mäta är viktigt för att utreda klimatet. Tor Broström, professor på Institutionen för kultur, energi och miljö, rekommenderar att man ska mäta under en längre period för att sedan dra lärdom av resultatet. Efter detta är det enkelt att vidta åtgärder. Det är Härnösands stift ett riktigt bra exempel på. Idag jobbar i stort sett samtliga församlingar i stiftet med energifrågor. Bland annat ställs temperaturen numera ner då kyrkorna inte används.

Att Wisensys var ett bra alternativ för Härnösands stift berodde bland annat på fördelen i att fjärrmäta. Rapporter i mailboxen på dygnets senaste mätningar underlättar naturligtvis. Att inga kabeldragningar behövs, då givarna är helt trådlösa, är en annan fördel.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar