torsdag 28 november 2013

Transportlogger

Vår logger MSR har en stor kapacitet. För transporter passar miniloggern utmärkt.


tisdag 26 november 2013

Imponerande energibesparing

Sollefteåbon Lars-Erik Persson har under nästan 25 år arbetat för att förbättra energiprestandan i sin 70-talsvilla. Nu är han månadens E-prizevinnare.

I E-Prize belönas vinnaren för sina insatser för energieffektivisering. Tävlingen finns både för företag och privatpersoner. Det är extra roligt att även privatpersoner kan vara med och visa sina idéer. Lars-Erik Persson visar verkligen att det finns mycket att göra i en vanlig enfamiljsvilla.

När familjen Persson flyttade in i huset låg förbrukningen på 37 000 kilowatttimmar per år. Idag är förbrukningen nere på 4 000 kWh el och 10-12 kbm ved (10 000-12 000 kWh). Under de gångna åren har förbrukningen och eventuella åtgärder gåtts igenom och genomförts. Bland annat har kakelugn med fläktsystem, element med elektroniska termostater, nya fönster, snålspolande kranar och solfångare installerats. Dessutom letar Lars-Erik efter energitjuvar med hjälp av mätinstrument för el. Genom den har han konstaterat att kylen behöver bytas, och att TV:n drar mer energi än andra elektriska apparater i huset.

Åtgärderna har visserligen kostat - men de har också sparat. Lars-Erik Persson och hans familj visar verkligen hur viktigt det är att analysera sitt boende för att förbättra energiprestandan.


Har du några idéer på smarta lösningar för att spara energi?

fredag 22 november 2013

Kan spara 25 procent av energikostnaderna

Härnösands stift kan spara minst 25 procent på sina energikostnader. Det har man kommit fram till efter noggranna mätningar i en rad kyrkor. Totalt har 75 procent av församlingarna deltagit i projektet.

Det var drygt tre år sedan som Härnösands stift började mäta i sina kyrkor med vårt fjärrmätningssystem Intab Wireless System. En storsatsning skulle leda till förbättrat klimat i de energislukande kyrkobyggnaderna. Felaktiga luftfuktighetsnivåer är dessutom direkt skadligt för de känsliga inventarierna.

Under en mässa nyligen träffade jag anställda vid ett helt annat stift som berättade att temperaturerna höjdes i kyrkorna för reglering av luftfuktigheten. Det resulterade i enorma energikostnader. I Härnösands stift har man kommit fram till andra åtgärder. Genom att i stället sänka temperaturerna har man på flera ställen kunnat få en mer stabil luftfuktighet.

Att mäta är viktigt för att utreda klimatet. Tor Broström, professor på Institutionen för kultur, energi och miljö, rekommenderar att man ska mäta under en längre period för att sedan dra lärdom av resultatet. Efter detta är det enkelt att vidta åtgärder. Det är Härnösands stift ett riktigt bra exempel på. Idag jobbar i stort sett samtliga församlingar i stiftet med energifrågor. Bland annat ställs temperaturen numera ner då kyrkorna inte används.

Att Wisensys var ett bra alternativ för Härnösands stift berodde bland annat på fördelen i att fjärrmäta. Rapporter i mailboxen på dygnets senaste mätningar underlättar naturligtvis. Att inga kabeldragningar behövs, då givarna är helt trådlösa, är en annan fördel.

onsdag 20 november 2013

Intressanta användarapplikationer


Det är verkligen intressant att få se era applikationer.

Förra veckan var jag i Uppsala en sväng och besökte ett antal företag som använder våra dataloggers i sitt dagliga arbete. Det är alltid kul att få se hur många olika saker mätinstrumenten kan användas till. Det finns alltid nya mätprojekt på gång och det blev en hel del bollande med tankar och idéer. 

Tack till er som visade mig runt och för alla trevliga pratstunder. Är det någon mer som vill ha besök och lite rådgivning får ni höra av er. 

Lina Arnfjorden

måndag 18 november 2013

Dålig uppföljning av kommunerna

Tidningen Energi & Miljö har gjort en undersökning som visar att de energikrav som kommunerna ställer på nya byggnader sällan följs upp av mätdata. Man begär energibalansberäkningar, men mätdata för att kontrollera dessa bortser man ofta ifrån.

Sveriges byggregler ses som strikta i och med att mätningen lyfts fram. Texten är dock utformad som ett allmänt råd - som många bortser ifrån.

Jan Szabela, som är byggnadsinspektör på Stockholms kommun, undersökte saken närmare när Energi & Miljö kontaktade honom. Därefter konstaterade han att det skulle vara önskvärt att få in en indikationsmätning.

I dagens samhälle - där energifrågorna tar en allt större plats - är det viktigt att veta var energin tar vägen. Det gör man genom att mäta. Först efter mätningar kan man gör åtgärder för att minska förbrukning och kostnader. Nybyggda hus bör vara byggda för att förbruka lite energi - men likväl är mätning viktigt. I detta fallet för att följa upp att förbrukningen ser ut som önskat.

Bland annat Örebrobostäder har visat att det finns stora pengar att tjäna. Med Jonas Tannerstad i spetsen har det kommunala bostadsbolaget sparat 25 procent. De åtgärden som gjorts har bland annat kommit fram genom fjärrmätning med Intabs Wisensys, ComfortLog och GPRS-loggers.

Så här skriver boverket i sina allmänna råd:
"Byggnadens energianvändning ska kontinuerligt kunna följas upp genom ett mätsystem. Mätsystemet ska kunna avläsas så att byggnadens energianvändning för önskad tidsperiod kan beräknas." (BFS 2011:2, 9:71)

fredag 8 november 2013

Bristande inomhusmiljö leder till ohälsa

Vi tillbringar i snitt 21 av dygnets 24 timmar inomhus. Detta gör att kvaliteten på inomhusluften är otroligt viktig. Då resultatet av Socialstyrelsens nationella miljöhälsoenkät redovisades visade det sig att 1,2 miljoner vuxna har besvär och symtom som relateras till inomhusmiljön. Bland symtomen kan nämnas astma, huvudvärk och trötthet.


När det handlar om barn visar det sig att astma ökar. De 700 årliga fallen kan knytas till fuktproblem inomhus, det konstaterar professor Berndt Stenberg, Umeå Universitet, och Marita Sedvallson på Astma och Allergiförbundet med flera. De belyser nu vikten av att samhället bör reagera.

Studier visar bland annat på att var tredje anställd vid landets skolor upplever problem med dålig luft, damm och smuts. Samtidigt har fyra av tio skolor underkänts i den obligatoriska ventilationskontrollen. Fallen av arbetsskador på grund av bristande inomhusklimat ökar för varje år.

Självklart behöver åtgärder genomföras för att förbättra förhållandena. Första steget i detta är att kartlägga hur inomhusklimatet ser ut. Under referenser på vår sida hittar du en manual som belyser riktlinjer och mätmetoder för kartläggning av inomhusklimat, bland annat med nivåer för luftfuktighet inomhus.

På bilden ser du vår givare för temperatur, relativ luftfuktighet och koldioxid. Mätvärden skickas via en basstation med GPRS-kommunikation till en webbserver för avläsning online.

Källa: http://www.dagenssamhalle.se/debatt/dalig-inomhusluft-brkostar-miljarder-6398