fredag 8 november 2013

Bristande inomhusmiljö leder till ohälsa

Vi tillbringar i snitt 21 av dygnets 24 timmar inomhus. Detta gör att kvaliteten på inomhusluften är otroligt viktig. Då resultatet av Socialstyrelsens nationella miljöhälsoenkät redovisades visade det sig att 1,2 miljoner vuxna har besvär och symtom som relateras till inomhusmiljön. Bland symtomen kan nämnas astma, huvudvärk och trötthet.


När det handlar om barn visar det sig att astma ökar. De 700 årliga fallen kan knytas till fuktproblem inomhus, det konstaterar professor Berndt Stenberg, Umeå Universitet, och Marita Sedvallson på Astma och Allergiförbundet med flera. De belyser nu vikten av att samhället bör reagera.

Studier visar bland annat på att var tredje anställd vid landets skolor upplever problem med dålig luft, damm och smuts. Samtidigt har fyra av tio skolor underkänts i den obligatoriska ventilationskontrollen. Fallen av arbetsskador på grund av bristande inomhusklimat ökar för varje år.

Självklart behöver åtgärder genomföras för att förbättra förhållandena. Första steget i detta är att kartlägga hur inomhusklimatet ser ut. Under referenser på vår sida hittar du en manual som belyser riktlinjer och mätmetoder för kartläggning av inomhusklimat, bland annat med nivåer för luftfuktighet inomhus.

På bilden ser du vår givare för temperatur, relativ luftfuktighet och koldioxid. Mätvärden skickas via en basstation med GPRS-kommunikation till en webbserver för avläsning online.

Källa: http://www.dagenssamhalle.se/debatt/dalig-inomhusluft-brkostar-miljarder-6398

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar