måndag 18 november 2013

Dålig uppföljning av kommunerna

Tidningen Energi & Miljö har gjort en undersökning som visar att de energikrav som kommunerna ställer på nya byggnader sällan följs upp av mätdata. Man begär energibalansberäkningar, men mätdata för att kontrollera dessa bortser man ofta ifrån.

Sveriges byggregler ses som strikta i och med att mätningen lyfts fram. Texten är dock utformad som ett allmänt råd - som många bortser ifrån.

Jan Szabela, som är byggnadsinspektör på Stockholms kommun, undersökte saken närmare när Energi & Miljö kontaktade honom. Därefter konstaterade han att det skulle vara önskvärt att få in en indikationsmätning.

I dagens samhälle - där energifrågorna tar en allt större plats - är det viktigt att veta var energin tar vägen. Det gör man genom att mäta. Först efter mätningar kan man gör åtgärder för att minska förbrukning och kostnader. Nybyggda hus bör vara byggda för att förbruka lite energi - men likväl är mätning viktigt. I detta fallet för att följa upp att förbrukningen ser ut som önskat.

Bland annat Örebrobostäder har visat att det finns stora pengar att tjäna. Med Jonas Tannerstad i spetsen har det kommunala bostadsbolaget sparat 25 procent. De åtgärden som gjorts har bland annat kommit fram genom fjärrmätning med Intabs Wisensys, ComfortLog och GPRS-loggers.

Så här skriver boverket i sina allmänna råd:
"Byggnadens energianvändning ska kontinuerligt kunna följas upp genom ett mätsystem. Mätsystemet ska kunna avläsas så att byggnadens energianvändning för önskad tidsperiod kan beräknas." (BFS 2011:2, 9:71)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar