måndag 16 december 2013

Enkelt att sammanfoga mätningar

Jag får ofta frågor om hur man sammanfogar flera mätningar i EasyView. Många mäter flera punkter samtidigt och vill sedan se sina mätningar i samma graf. I EasyView är detta lättare än vad man tror.

Genom att trycka på öppna och markera sina mätningar genom att hålla nere Ctrl kan man välja att koppla samman med sann tid eller koppla samman till starttid. Får du fortfarande bara en graf? Prova att kryssa ur "Koppla samman identiska kanaler". Enkelt va?

På vår Youtubekanal kan du se hur man gör.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar