Årsarkiv: 2014

Dålig ventilation – anledning till infektioner efter operation

Dålig ventilation – anledning till infektioner efter operation

Det var bristande ventilation som var orsaken till ett ökat antal postoperativa infektioner på SUS i Malmö. Efter att sjukhuset upptäckt att ovanligt många patienter drabbats av postoperativa infektioner sattes en utredning in. Den...

40 miljoner till energieffektivisering av äldre byggnader

40 miljoner till energieffektivisering av äldre byggnader

Energimyndigheten har beslutat om 40 miljoner i stöd till programmet Spara och bevara. Stödet är för energieffektivisering av byggnader uppförda 1941 eller tidigare. Denna grupp står för en fjärdedel av den totala energianvändningen i...

Debattörer: Kommuner bör ta ansvar för ventilationskontroller

Debattörer: Kommuner bör ta ansvar för ventilationskontroller

Vi har tidigare skrivit om att att Gustav Fridolin vill satsa på frisk luft i skolorna genom statsbidrag.Det är dock inte enbart skolor som många gånger har en dåligt fungerande ventilation. Det gäller alla...

Fira julen klimatsmart

Fira julen klimatsmart

Julen är den högtid då vi förbrukar mycket el. Under denna period brukar elen också vara dyr. Här följer några tips för att minska energiförbrukningen. Byt julbelysning Har din julbelysning några år på nacken?...

Hur har vädret varit under luciadagen?

Hur har vädret varit under luciadagen?

1927 valdes Stockholms lucia första gången. Detta bidrog till ökat intresse för högtiden. Det har nu gått 87 år sedan Stockholms första lucia korades. Lika många år har det förts väderstatistik för den 13...

Energiskolan: Vad är energi?

Energiskolan: Vad är energi?

Energi är måttet för det arbete en apparat har utfört. Effekten är måttet på apparatens kapacitet. Enheten för effekt är watt. När det handlar om energi använder man sig av begreppet kilowattimmar, kWh. Detta...

Energikartläggning i stora företag sker i tre steg

Energikartläggning i stora företag sker i tre steg

Nu är riktlinjerna för den obligatoriska energikartläggningen i stora företag klart. Totalt berörs runt 1 500 organisationer av föreskrifterna från Energimyndigheten. Lagen är en anpassning till EU:s energieffektiviseringsdirektiv. Införandet görs i tre steg. Första...

Energisnåla hus = dålig mobiltäckning

Energisnåla hus = dålig mobiltäckning

Dagens täta, energisnåla hus gör att mobiltäckningen många gånger blir nästintill obefintlig. Nu ska Statens Tekniska Forskningsverk börja forska för att hitta en bra lösning för detta. Detta går att läsa om i Fastighetstidningen....

Så mycket energi förbrukar julbelysningen

Så mycket energi förbrukar julbelysningen

Julen är tiden då privata hushåll gör av med allra mest el. Med en äldre typ av julbelysning kan ett hushåll öka elkostnaden med 500 kronor. Detta är räknat utifrån att hushållet har fyra...

Rekordvarm oktober

Rekordvarm oktober

Årets oktober blev den varmaste någonsin. I alla fall sedan mätningarna av jordens temperatur startade 1880. Det är klimatforskare på den amerikanska oceanografiska och atmosfäriska organet NOAA som gjort studien. Genom att väga samman...