Månadsarkiv: januari 2014

Räkna ut ventilationsindex

Räkna ut ventilationsindex

Ventilationsindex är intressant vid kontroll av inomhusklimatet. Detta får fram genom att man räknar samman värden från två punkter med koldioxidmätning i rummet. Den enda punkten ska vara placerad i frånluften, den andra i...

Treaxlig accelerometer – vad är det?

Treaxlig accelerometer – vad är det?

Våra MSR-loggers kan förses med en treaxlig accelerometer. Med denna kan rörelser registreras i tre riktningar – framåt-bakåt (x), höger-vänster (y) och upp-ner (z). När man mäter dessa riktningar kan dataloggerns faktiska läge bestämmas....

Hitta energitjuvar

Hitta energitjuvar

Genom att nattvandra i industrilokaler kan energi sparas. På så sätt kan onödig el- och värmeanvändning identifieras. Bland annat kan lampor och ventilationssystem som står på i onödan, då lokalen är obemannad, hittas. Nu...

Ovanliga sätt att spara

Ovanliga sätt att spara

Bilden är inte från någon av kyrkorna i texten. Energiprogrammet i Härnösand stift har lett till en rad anmärkningsvärda energibesparingar.Det med ovanliga greppet signeras nog Nätra församling – som genom att använda överskottsvärme från...