onsdag 29 januari 2014

Räkna ut ventilationsindex

Ventilationsindex är intressant vid kontroll av inomhusklimatet. Detta får fram genom att man räknar samman värden från två punkter med koldioxidmätning i rummet. Den enda punkten ska vara placerad i frånluften, den andra i vistelsezonen.

I EasyView kan man sedan få fram ventilationsindexet genom en enkel formel:

SET Frånluft = ID1
SET Vistelsezon = ID2

GRAPH Ventilationsindex(%) = (Frånluft / Vistelsezon) * 100

tisdag 21 januari 2014

Treaxlig accelerometer - vad är det?

Våra MSR-loggers kan förses med en treaxlig accelerometer. Med denna kan rörelser registreras i tre riktningar - framåt-bakåt (x), höger-vänster (y) och upp-ner (z).


När man mäter dessa riktningar kan dataloggerns faktiska läge bestämmas. Genom att fastställa detta, tillsammans med accelerationskraft, kan man se hur loggern förflyttats under exempelvis en transport. Man kan även se om godset utsatts för stötar, hur länge det varit still hos exempelvis tullen eller om det varit upp och ner under resan.

Transport är ett av användningsområdena för denna logger - men det finns otaliga. Dataloggern är även vanlig inom bland annat industrin. Här kan du läsa om hur Previa använder sig av MSR-145.

onsdag 15 januari 2014

Hitta energitjuvar

Genom att nattvandra i industrilokaler kan energi sparas. På så sätt kan onödig el- och värmeanvändning identifieras. Bland annat kan lampor och ventilationssystem som står på i onödan, då lokalen är obemannad, hittas.

Nu ska systemet spridas över Europa - där siktet är inställt på butikslokaler. Butiker ska då erbjudas nattvandring av en energiexpert. I arbetet kring kartläggningen ingår även att ta in statistik över lokalen under de senaste tolv månaderna. Statistiken ska gärna vara på tim- eller dygnsnivå. Det är även viktigt att jämföra sommar och vinter.

RMT VVS & Fastighetsservice arbetar med drift och underhåll av stora och små fastigheter. Där är en del av jobbet att leta energitjuvar. Till sin hjälp använder RMT sig av Energy Logger. Just nu jobbar företagets Roland Tullenborg med att säkra ner ett flertal elanläggningar som är för högt säkrade i förhållande till förbrukningen. Detta kommer i slutändan leda till att hans kund tjänar tiotusentals kronor.

onsdag 8 januari 2014

Ovanliga sätt att spara

Bilden är inte från någon av kyrkorna i texten.
Energiprogrammet i Härnösand stift har lett till en rad anmärkningsvärda energibesparingar.
Det med ovanliga greppet signeras nog Nätra församling - som genom att använda överskottsvärme från kistkylar halverat sina uppvärmningskostnader.

I övrigt har utbyte av halogen- till LED-lampor varit framgångsrik. I Brunflo pastorat räknar man med att investeringen på 98 000 kronor i ny belysning betalat sig redan efter fyra år.

I många kyrkor har lampbytet gjort att energiförbrukningen minskat till en sjunde del av vad den var tidigare.

Fjärrmätningssystemet Intab Wireless System har varit en del i energiprogrammet.