onsdag 15 januari 2014

Hitta energitjuvar

Genom att nattvandra i industrilokaler kan energi sparas. På så sätt kan onödig el- och värmeanvändning identifieras. Bland annat kan lampor och ventilationssystem som står på i onödan, då lokalen är obemannad, hittas.

Nu ska systemet spridas över Europa - där siktet är inställt på butikslokaler. Butiker ska då erbjudas nattvandring av en energiexpert. I arbetet kring kartläggningen ingår även att ta in statistik över lokalen under de senaste tolv månaderna. Statistiken ska gärna vara på tim- eller dygnsnivå. Det är även viktigt att jämföra sommar och vinter.

RMT VVS & Fastighetsservice arbetar med drift och underhåll av stora och små fastigheter. Där är en del av jobbet att leta energitjuvar. Till sin hjälp använder RMT sig av Energy Logger. Just nu jobbar företagets Roland Tullenborg med att säkra ner ett flertal elanläggningar som är för högt säkrade i förhållande till förbrukningen. Detta kommer i slutändan leda till att hans kund tjänar tiotusentals kronor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar