onsdag 8 januari 2014

Ovanliga sätt att spara

Bilden är inte från någon av kyrkorna i texten.
Energiprogrammet i Härnösand stift har lett till en rad anmärkningsvärda energibesparingar.
Det med ovanliga greppet signeras nog Nätra församling - som genom att använda överskottsvärme från kistkylar halverat sina uppvärmningskostnader.

I övrigt har utbyte av halogen- till LED-lampor varit framgångsrik. I Brunflo pastorat räknar man med att investeringen på 98 000 kronor i ny belysning betalat sig redan efter fyra år.

I många kyrkor har lampbytet gjort att energiförbrukningen minskat till en sjunde del av vad den var tidigare.

Fjärrmätningssystemet Intab Wireless System har varit en del i energiprogrammet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar