torsdag 27 februari 2014

Korsdrag kompenserar bristfällig ventilation

Inomhusklimat korsdrag
När många människor vistas i offentliga lokaler kan man känna ett behov av att fönstervädra. Detta beror inte sällan på bristfällig ventilation. Fönstervädringen leder inte sällan till oönskat kalldrag.

Måste man vädra sker detta lämpligast genom korsdrag under en kort tid. Luften byts då snabbt ut, utan att lokalerna hinner kylas ned.

Källa: Folkhälsomyndigheten

tisdag 25 februari 2014

Blir inget krav på individuell mätning

Individuell mätning på lägenhetsnivåDebatterna om krav på individuell mätning har pågått en längre tid. Nu framgår det av regeringens lagrådsremiss att obligatorisk mätning av värme, kyla och tappvatten på lägenhetsnivå (IMD) inte blir ett krav. Skulle IMD vara kostnadseffektivt ska det dock användas.

Bakgrunden till förslaget om mätning på lägenhetsnivå är EU:s energieffektiviseringsdirektiv. Syftet med detta är att målet - att spara 20 procent energi fram till år 2020 - uppnås. Förslaget har dock stött på en del kritik, bland annat från bygg- och fastighetsbranschen. Kritiken har bottnat i att kravet inte är kostnadseffektivt för svenska förhållanden.

De nya bestämmelserna träder i kraft i juni i år.


måndag 17 februari 2014

Mätteknik: Skillnad på olika termoelement

Typ K (-270 till +1260°C)
Den vanligaste typen av termoelement som står för cirka 50 procent av försäljningen. Givaren kan användas i de flesta applikationer. Vid mätning av lägre temperaturer kan typ T vara att föredra, typ N kan vara att föredra vid högre.
Material: Krom och alumel

Typ J (-200 till +760°C)
Eftersom dessa givare är känsliga för oxidering lämpar de sig inte i fuktiga och kalla miljöer.
Material: Järn och koppar

Typ T (-200 till +370°C)
Bra vid låga temperaturer. Används mycket i livsmedelsindustrin på grund av sin höga noggrannhet och att den fungerar bra i fuktiga miljöer.
Material: Koppar och konstantan

Typ N (-200 till +1300°C)
Ett termoelement med stort mätområde som passar bra för mätning av höga temperaturer. Givaren är stabil och står emot oxidering bra.

Typ E (-200 till +900°C)
Givare som är bra i oxiderande miljöer.

Typ S, R (0 till 1480°C)
Typ B (0 till 1700°C)
Termoelement med keramiskt skyddsrör i alla atmosfärer. Givarna påverkas negativt av fritt väte.

måndag 3 februari 2014

Tinytag används för mätning hos havssköldpaddan

Mätning sker inom vitt skilda områden. Tinytag används bland annat för mätning hos havssköldpaddan. Det har visat sig att temperaturen påverkar könet på havsköldpaddans ungar. Under 15 år har därför ett universitet i Storbritannien studerat temperaturens påverka hos sköldpaddorna. Detta för att få en bild av vad som händer hos arten om klimatet på jorden förändras.

Det har visat sig att fler hondjur föds om temperaturen överstiger 34°C. Genom studierna vill man nu veta om sköldpaddorna på egen hand flyttar sina reden till svalare platser - eller om människans hjälp behövs för att få en jämnare könsfördelning.

Det är spännande att höra vad våra loggers används till.
Här kan du läsa om studierna hos havssköldpaddan.

Har du något intressant användningsområde som du vill dela med dig av?