måndag 17 februari 2014

Mätteknik: Skillnad på olika termoelement

Typ K (-270 till +1260°C)
Den vanligaste typen av termoelement som står för cirka 50 procent av försäljningen. Givaren kan användas i de flesta applikationer. Vid mätning av lägre temperaturer kan typ T vara att föredra, typ N kan vara att föredra vid högre.
Material: Krom och alumel

Typ J (-200 till +760°C)
Eftersom dessa givare är känsliga för oxidering lämpar de sig inte i fuktiga och kalla miljöer.
Material: Järn och koppar

Typ T (-200 till +370°C)
Bra vid låga temperaturer. Används mycket i livsmedelsindustrin på grund av sin höga noggrannhet och att den fungerar bra i fuktiga miljöer.
Material: Koppar och konstantan

Typ N (-200 till +1300°C)
Ett termoelement med stort mätområde som passar bra för mätning av höga temperaturer. Givaren är stabil och står emot oxidering bra.

Typ E (-200 till +900°C)
Givare som är bra i oxiderande miljöer.

Typ S, R (0 till 1480°C)
Typ B (0 till 1700°C)
Termoelement med keramiskt skyddsrör i alla atmosfärer. Givarna påverkas negativt av fritt väte.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar