måndag 3 februari 2014

Tinytag används för mätning hos havssköldpaddan

Mätning sker inom vitt skilda områden. Tinytag används bland annat för mätning hos havssköldpaddan. Det har visat sig att temperaturen påverkar könet på havsköldpaddans ungar. Under 15 år har därför ett universitet i Storbritannien studerat temperaturens påverka hos sköldpaddorna. Detta för att få en bild av vad som händer hos arten om klimatet på jorden förändras.

Det har visat sig att fler hondjur föds om temperaturen överstiger 34°C. Genom studierna vill man nu veta om sköldpaddorna på egen hand flyttar sina reden till svalare platser - eller om människans hjälp behövs för att få en jämnare könsfördelning.

Det är spännande att höra vad våra loggers används till.
Här kan du läsa om studierna hos havssköldpaddan.

Har du något intressant användningsområde som du vill dela med dig av?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar