tisdag 25 mars 2014

Ny utredning av individuell mätning

Förslaget om obligatorisk individuell mätning och debitering (IMD) fick skarp kritik. 
Nu har regeringen lämnat in en ny proposition där nya, tydligare krav på energimätning presenteras.

I propositionen "Genomförande av energieffektiviseringsdirektivet" framgår det att Boverket ska utreda mätning av värme och varmvattenanvändning. De ska sedan föreslå i vilka fall mätning av en enskild lägenhets elförbrukning ska genomföras.

Åtgärderna föreslås träda i kraft i juni 2014.

Enligt Sabo kostar införandet av utrustning för värme- och vattenmängdsmätning mellan 15 000 och 20 000 kronor per lägenhet. Driftkostnaden hamnar på 500-800 kronor per lägenhet och år.

Ett annat förslag i den inlämnade propositionen är energikartläggningar för stora företag och organisationer. Vart fjärde år skulle då en omfattande översyn leda till förslag på lösningar för att minska energianvändningen.

Mer om detta går att läsa i tidningen VVS-forum.

Vad tycker du är för- respektive nackdelarna med individuell mätning?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar