torsdag 27 mars 2014

Rätt antal mätpunkter i lagerutrymmet


Vid hantering av livsmedel är det viktigt med regelbundna kontroller av temperaturen. I lagerutrymmen större än tio kvadratmeter ska ett registrerande mätinstrument - en datalogger - användas.

Det är viktigt att givaren placeras så att den inte påverkas av korta temperatursvängningar.

Vid lager där oförpackade livsmedel förvaras ska även mätning av relativ luftfuktighet ske.

Följande antal mätpunkter ska användas:

Lagerstorlek - kvm Antal mätpunkter
10 - 5001
501 - 5 0002
5 001 - 20 0003
20 001 - 50 0004
50 001 - 85 0005
85 001 - 6

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar