onsdag 23 april 2014

20 procent ökad inlärning med en bra temperatur

En jämn temperatur på 21-22 grader gör att eleverna lär sig 20 procent mer i skolan. Samtidigt mår de bättre. Detta visar undersökningar gjorda vid Danmarks Tekniske Universitet. Inlärningsförmågan sjunker nämligen då temperaturen och koldioxidnivån ökar i ett klassrum.

En jämn temperaturnivå beror till stor del på det material som skolorna är byggda i. Består väggarna av lätta material blir temperatursvängningarna större. Tegel är ett bra material då det har en naturlig förmåga att behålla värme och säkra en jämn temperatur.
"Tegel är ett behagligt material för inomhusmiljön. Det är akustiskt bra och ger ett hälsosamt inomhusklimat genom sin förmåga att jämna ut fukt- och temperaturförändringar över tid", säger Lotta Nordén på A-Plan Arkitektkontor i Lund till tidningen tegelinformation.se.
Hela pressmeddelandet kan du läsa här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar