onsdag 16 april 2014

Mätteknik: Skillnaden mellan relativ och absolut luftfuktighet

Våra instrument för fuktmätning mäter oftast någonting som heter relativ luftfuktighet. Vad är då detta?

Vi påverkas ofta av luftfuktigheten i vår vardag. Efter att ha varit ute i kylan immar glasögonen igen när vi kommer in eftersom vattenångan kondenserar. När vi badar på sommaren måste vi torka oss för att inte frysa eftersom det avdunstande vattnet tar värme från huden. För oss som sysslar med mätning fokuseras det ofta på fuktproblem i krypgrunder då den varmare uteluften kyls nere i grunden. Då stiger den relativa luftfuktigheten och kondens sker.

Inom industri kan låg fuktighet göra att material torkar medan hög fuktighet kan leda till korrosion.
Även livsmedel är känsliga för fuktnivåerna med tanke på torka och mögel.

Fuktnivåerna mäts också ofta i byggnader där värdefulla föremål förvaras, exempelvis i kyrkor och museer. I många fall mäter fastighetsförvaltare luftfuktighet inomhus, för att se till att bostäder och arbetsplatser inte har för torr luft.

Vi kommer att fokusera på två typer av fuktighet - absolut och relativ.

Absolut luftfuktighet anger vattenångan i en kubikmeter luft (g vatten/m³). Den maximala mängden vattenånga varierar med temperaturen. Vid högre temperaturer kan luften innehålla mer vattenånga innan kondens än vad som är möjligt vid lägre temperaturer. Den absoluta luftfuktigheten är därför tre till fyra gånger högre under sommaren jämfört med vintern. Detta beror på att en större andel vatten avdunstar i sommarvärmen. Vid -10°C är maxnivån för den absoluta luftfuktigheten 2g/m³, vid 30°C är den 30g/m³ och vid 70°C 200g/m³.

Relativ luftfuktighet anger mängden vattenånga i luften vid en viss temperatur i förhållande till den maximala mängden vattenånga vid samma temperatur. Detta anges i procent och är starkt kopplat till temperaturen. På vintern värms kall luft upp när den kommer inomhus. Många får då problem med den torra luften. Sjunker temperaturen blir den relativa luftfuktigheten högre. Detta gör att det i många fall är olämpligt att förvara material som drar till sig fukt, exempelvis böcker, i kalla utrymmen. Det gör också att fuktnivåerna är viktiga att hålla på museum.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att under vintern, då det är lite fukt i luften, krävs det inte mycket fukt för att komma upp i maxnivån vid en viss temperatur. På sommaren, då det är mycket fukt i luften, är det betydligt svårare att nå den högsta fuktnivån.

2 kommentarer:

 1. Hej,
  Det är alltid bra att lära sig om detta som inte är så självklart. Jag funderar över om ni missat något ord i slutet av texten om Absolut luftfuktighet. De siffror som ni skriver är maximala absoluta fuktigheten vid givna temperaturer. Det vill säga motsvarande 100% relativ luftfuktighet. När ni skriver att Absoluta luftfuktigheten ÄR 2g/m3 vid -10C skulle man kunna ledas att tro att den alltid är det. Vid 50% relativ luftfuktighet t.ex. är absoluta luftfuktigheten 1 g/m3.

  Bolennarth

  SvaraRadera
 2. Hej! Tack för din kommentar. Det stämmer precis som du säger. Jag har därför ändrat lite i inlägget för att förtydliga.

  Med vänliga hälsningar,
  Åsa Borg

  SvaraRadera