måndag 7 april 2014

Rätt fukt viktig för museets u-båtar

Bilden är ett urklipp från Energi & Miljö på webben.
Då Marinmuseet i Karlskrona utökar sin samling med två svenska u-båtar har en ny hall uppförts. För föremålen är det av största vikt att kraven på inomhusklimatet klaras.

Det är Statens Maritima Museer som ställer klimatkraven. De består av ett dimensionerat termiskt klimat på 20°C vintertid. Sommartid får temperaturen inte överstiga 24°C. Vid båda gränserna gäller marginalen plus/minus två grader. Temperaturnivåerna får under en begränsad tid över- eller underskridas beroende på temperaturen utomhus. Även gällande fuktnivån finns gränser. Den relativa fuktigheten får maximalt ligga på 45 procent vid dimensionerande högsta utetemperatur. Även här kan nivån dock över- eller underskridas under begränsad tid.

De ovannämnda kraven är inte uppsatta för att undvika att u-båtarna ska rosta, utan för att andra delar inte ska ta skada av för höga eller låg fuktnivåer.

I lokaler där värdefulla föremål förvaras är klimatet viktigt. Mer om detta går att läsa på vår hemsida där vi har en sida om just mätning på museum.

Vill du läsa mer om hur Marinmuseum i Karlskrona arbetar, klicka här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar