måndag 26 maj 2014

80 procent av lägenheterna har dålig luftomsättning

Åtta av tio lägenheter klarar inte BBR-kraven angående luftomsättning visar data från Boverkets Betsi-projekt. Dessa har lägre luftomsättning än kravet på 0,5 rumsvolymer per timme. Medianvärdet får småhus var 0,33 och för lägenheter 0,46.
"Det är svårt att tvinga folk att installera dyr ventilation i sina hem. Jag läste en artikel från 2005 som visade att luftomsättningarna var ungefär desamma då", säger Sarka Langer, kemist och innemiljöforskare hos IVL Svenska Miljöinstitutet i Göteborg till tidningen Energi & Miljö.
Langers studie visar att luftomsättningen har koppling till koncentration av vanliga luftföroreningar inomhus - kvävedioxid, formaldehyd och TVOC.

Värmlandsstudien är den studie i ämnet som är mest känd. Den visade att risken för astma och allergi bland barn var dubbelt så stor vi luftomsättning 0,18 jämfört med 0,5.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar