måndag 5 maj 2014

Vad betyder IP-klassen?

IP-klass dataloggers
En Tinytag med IP68 klarar nedsänkning i vatten på tio meters djup i tio timmar.
På alla våra dataloggers anges en IP-klass. Med denna siffra anges loggerns täthet. En hög siffra är lika med en tät logger medan en lägre siffra innebär att dataloggern inte är lika tålig. Tåligheten syftar på skydd mot damm och fukt.

IP är en förkortning på international protection och följs av två siffror. Den första av de två siffrorna anger hur tålig mätinstrumentet är mot damm, instickande föremål och beröring. Den andra siffran anger hur bra skyddet är mot vatten.

IP-KLASSER

Klassning Beskrivning KlassningBeskrivning
IP0XOskyddat IPX0Oskyddat
IP1XMinst 50 mm i diameter IPX1Droppskyddat (endast vertikala droppar)
IP2XMinst 12,5 mm i diameter ("Provfinger") IPX2Droppskyddat vid max 15° lutning
IP3XMinst 2,5 mm i diameter IPX3Strilsäkert
IP4XMinst 1 mm i diameter IPX4Striltätt
IP5XDammskyddat IPX5Spolsäkert
IP6XDammtätt IPX6Spoltätt
IPX7Vattentätt (tillfälligt nedsänkt i vatten)
IPX8Tryckvattentätt (nedsänkt i vatten, enligt tillverkarens anvisningar)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar