måndag 2 juni 2014

Riskerar vite på grund av för höga koldioxidhalter

Skärmdump från Corren.se
Under årets inledning har vi sett ett ökat intresse för mätning av koldioxid. Halterna av detta är en bra indikator för hur inomhusklimatet egentligen är. För höga värden innebär att åtgärder behöver vidtas.

I vissa fall går det långt innan någon tar problemen på allvar. Så är fallet med Ljungs skola i Linköping. Första gången skolan fick kritik för inomhusklimatet var 2006. Redan då låg koldioxidhalterna i rummen långt över accepterade 1000 ppm. Insatserna fördröjdes på grund av diskussioner om skolans framtida existens, men under 2013 skulle åtgärder ha vidtagits. Det gjordes inte.

Mätningar under april 2014 visade på halter på upp till 2658 ppm. Nu tvingas barn- och ungdomsnämnden tillsammans med Lejonfastigheter att ta problemet på allvar - annars riskerar de vite på närmare två miljoner kronor.

"Självdrag räcker inte för att ge en fullgod luftkvalitet för elever och personal. Med ansvar för arbetsmiljön i skolan kan jag inte acceptera det", säger skolans rektor Helena Hadfy till tidningen Corren.se.
Några hälsobesvär har inte dokumenterats. Däremot har eftermiddagarna varit jobbiga enligt läraren Daniel Föghner.
"Vi har vant oss och vet inte hur det skulle vara om ventilationen fungerade. Att vädra under rasterna räcker inte och går inte under vintrarna. Eftermiddagarna är jobbiga och den trötthet många känner kan ha med bristen på ventilation att göra och inte att jobbet i sig är arbetssamt."
Nu väntar åtgärder - som bland annat handlar om separata aggregat.

Våra koldioxidloggers hittar du här.

1 kommentar:

  1. Intressant läsning om luften i skolors klassrum
    http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CDAQFjAC&url=http%3A%2F%2Fv-a.se%2Fdownloads%2FKolla_Klimatet_i_klassrummet-rapport.pdf&ei=zmCNU6iBLMqA4gSSy4DwDA&usg=AFQjCNExPSJMxmiJ1kVS6AwPn8yHnY_W1g&sig2=7GBkWd0Adga30aOTwBYedQ

    SvaraRadera