onsdag 18 juni 2014

Varmt på jobbet?

En temperaturmätning med Wisensys visar på stundtals höga temperaturer.
När man pratar om problem med inomhusklimatet tänker många på kyla. Problemen finns dock på sommaren, i allra högsta grad. Under sommarmånaderna är det många som klagar på värme på jobbet. Det finns inga regler för temperaturnivåerna på arbetsplatsen, däremot finns en del riktlinjer.
  • Vid lätt fysiskt eller stillasittande arbete råder komfort vid +22°C (normal klädsel) och +24°C (sommarklädsel).
  • Vid värmeböljor upp till 30°C behövs inga permanenta åtgärder, då temperaturer på dessa nivåer bara är måttligt påfrestande för kroppen.
  • Ligger temperaturen varaktigt på över 26°C bör klimatet ses över och utredning om eventuella åtgärder ses över.
Värme sänker prestationsförmågan och arbetstakten. Vi får försämrad koncentration, uppmärksamhet och omdöme vilket kan medföra risker för andra.

Läs mer på Arbetsmiljöupplysningens hemsida.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar