onsdag 9 juli 2014

25°C - men hur varmt upplever vi att det är?

Människan kontrollerar sin egen temperatur. Föda och fysisk aktivitet ger en inre temperatur på 37°C. Hudens temperatur är 33°C. Skillnaderna gör att värmen inifrån kroppen förs till ytan. Därifrån leds den bort, vilket gör att värme går förlorad.

Är det lugnt, vi vilar och har tunna kläder når människan termisk jämvikt med omgivningstemperaturen vid 21-24°C. Utan kläder behöver vi 30°C.

Skulle kroppens temperatur sjunka till 10°C skulle vi tappa känseln och vid en inre kroppstemperatur på längre än 26°C överlever människan normalt inte.

Att temperatur är ett mått på hur varmt eller kallt det är vet de flesta. Det är dock inte alltid temperaturen på mätinstrumentet är enda sanningen om hur det egentligen känns för människan. Bland annat behöver man ofta mäta vind och luftfuktighet efter som det påverkar hur varmt vi tycker att det är.

Vindar

Vindar kyler. På sommaren kan det vara skönt med en svalkande vind, medan det på vintern känns betydligt kallare så fort det blåser. Vinden kyler så fort den är kallare än hudtemperaturen. Detta gör att vinden har en stor betydelse för den upplevda temperaturen. En lufttemperatur på -10°C och en vindhastighet på 5 m/s känns som -20°C vid vindstilla.

Luftfuktighet

Även luftfuktigheten har betydelse för hur vi upplever temperaturen. Är det fuktigt upplever vi det som varmare än när det är torrt. Är det så varmt som över 32°C kan inte huden stråla ut tillräckligt med värme och svettningar hjälper till för att kyla ned kroppen. Är det fuktigt då kan inte denna avkylning ske tillräckligt snabbt. 32°C vid 75% relativ luftfuktighet upplevs som 43°C.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar