onsdag 16 juli 2014

Extra viktigt med rätt temperatur under rötmånaden

Redan under romartiden kunde man konstatera att maten höll sig sämre under sommaren. Värmen och en hög luftfuktighet gör det gynnsamt för bakterier och matvaror blir lätt dåliga. Med anledning av detta uppkom Rötmånaden, som är en period i slutet av juli och en månad framåt.

Visserligen är den traditionella rötmånaden "vidskeplig" då den är knuten till vissa datum och inte väderförhållandena - men att maten håller sämre på sommaren stämmer ju.

Därför är det naturligtvis extra viktigt att hålla rätt temperaturer hos livsmedel under sommarhalvåret.

Alla utrymmen (över 10 kvm) för kylda och frysta livsmedel ska enligt lagstiftningen förses med utrustning för temperaturmätning. Instrumenten rekommenderas mäta varannan timme och mätresultaten ska sedan sparas under minst ett år.

Djupfrysta varor ska hålla en temperatur på –18°C eller lägre. Kortvarig temperaturhöjning till högst –15°C godtas vid bland annat transporter.

Mer om mätning inom livsmedelsbranschen hittar du här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar