onsdag 2 juli 2014

Mycket att spara inom livsmedelsbranschen

Livsmedelsbranschen mätningar
Livsmedelsbutiker står för ungefär fem procent av Sveriges totala elanvändning. I en studie från SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, konstateras det att genom att enbart ha dörrar och lock på kylarna skulle energianvändningen kunna halveras.

Idag har nästan hälften av butikerna öppna kyldiskar. Energimyndighetens Beställargrupp Livsmedelslokaler, Belivs, har ett antal butiker som demonstrationsexemplar. Där har kylsystem bytts ut, spillvärme används till uppvärmningen och mejeriavdelningen har fått dörrar. City Sparköp i Borås är en av butikerna som genomför åtgärden.
"Vi har sparat mer energi än vi trodde från börjat, vi har minskat energikostnaden med 70 procent", säger butikschefen Håkan Englund till Sveriges Radio P4 Sjuhärad.
Intresset för att ha kontroll på sin butik med mätsystem har ökat, enligt Belivs - som i sin förrapport konstaterar:
Att mäta är att veta. Men när man vet behöver man också agera om det ska resultera i någon förändring. Att hitta en lyckad kombination av vetande och agerande är det som skapar förutsättningar för att hitta energivinster.
I butiker är det även av intresse med temperaturmätningar för att kontrollera att produkterna håller rätt kvalitet. För att enkelt hålla kontroll på kyl- och frysutrymmen samt energianvändning finns många onlinesystem, däribland Intabs fjärrmätningssystem med GPRS-överföring till en webbserver.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar