fredag 15 augusti 2014

Letar fukt på slott

Bilden är på Läckö slott på Kållandsö.
I historiskt värdefulla byggnader är det viktigt att ha rätt klimat. Kyla saktar ner nedbrytningsprocesser och mögeltillväxt. Genom att hålla den relativa luftfuktigheten på en bra nivå kan de värdefulla föremålen bevaras.

Torun Widström, doktorand på KTH:s avdelning för byggnadsteknik, vill undersöka hur fukt och mögel uppstår i kulturhistoriska byggnader. Just nu undersöker forskaren Skokloster slott i Uppsala.
"Väggarna i en sådan här byggnad kan vara 1,5 meter tjocka och förblir kalla länge. Om det då kommer in varm och fuktig sommarluft så kan fukten kondensera. Väggar, gobelänger och gyllenlädertapeter buffrar också fukt", säger hon till tidningen Energi & Milö.
 Tillsammans med forskare från Göteborgs och Uppsala universitet undersöker Torun Widström nu olika lösningar för att hålla temperatur och fukt på rätt nivåer. Detta gör de med hjälp av mätningar och simuleringar. Med hjälp av simuleringarna kan fuktvariationer över tid studeras. Bland annat kan en framtidsbild av hur fukten skulle påverkas av ett förändrat klimat tas fram. Detta ska Torun gör inom ramen för ett EU-projekt tillsammans med Fraunhoferinstitutet.
"De flesta kulturhistoriska byggnader saknar de klimatskydd som moderna byggnader har, så om det kommer slagregn kan huset bli väldigt vått," säger Torun Widström.
Mer om projektet går att läsa här.
Information om mätning i olika miljöer, exempelvis museer, slott och i kyrkor går att hitta här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar