måndag 11 augusti 2014

Mycket klagomål på värmen - men oftast är det ventilationen som brister

Hämtat från Unionens medlemstidning Kollega.
Det har varit en varm sommar. Det har Arbetsmiljöverket märkt av i form av mängder med samtal angående varma arbetsplatser. I kontorsmiljöer är det dock bristfällig ventilation som ofta är problemet.

Majoriteten av de samtal som inkommit till Arbetsmiljöverket handlar om vilka inomhustemperaturer som är tillåtna. Arbetsmiljöverkets riktlinjer gällande temperaturen på arbetsplatser gäller för allt arbete som sker inomhus. Det är därför svårt att sätta en exakt temperaturgräns. Klimatet bör vara sådant att arbetet ska kunna genomföras utan att personalen utsätts för hälsorisker eller olyckor. Överstiger temperaturen mer än 26°C under en längre period bör dock klimatet undersökas, exempelvis med hjälp av temperaturloggers. Tillfälliga temperaturtoppar är undantagna men arbetsgivaren är ansvarig för att bedöma riskerna även vid kortare värmeböljor och även vidta åtgärder om behovet finns. Exempel på åtgärder skulle kunna vara att ordna med fläktar.

Den största delen av de som ringer till Arbetsmiljöverket är kontors- och butikspersonal. Att detta är den största gruppen beror på att de är mer benägna att ringa än andra yrkesgrupper som egentligen är utsatta för högre temperaturer. Arbetsmiljöverket upplever dock inte att det främst är höga temperaturer som är problemet i kontorsmiljöer. I stället är det dålig ventilation. Värmeböljor gör däremot att den stillastående luften blir mer påtaglig.

Även om ventilationen är godkänd är det inte säkert att luften cirkulerar tillfredsställande i hela rummet. En enkel åtgärd för den stillastående luften är att öppna ett fönster.

Läs mer om detta i Unionens medlemstidning Kollega.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar