måndag 8 september 2014

Ventilationskontroll i skolor brister

Skolan på bilden har ingenting med texten att göra.
Forskning visar att dålig inomhusluft kan leda till sämre koncentrationsförmåga, vilket i sin tur ger sämre studieresultat.  Dålig luft ökar även förekomsten av allergier.

Trots lagstiftningens krav är den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) bristfällig. Endast fyra av tio kommuner har genomfört OVK på samtliga grund- och gymnasieskolor under de senaste tre åren.
"De konsekvenser dålig inomhusluft riskerar att innebära för elever och skolpersonal i form av en dålig lärandemiljö, astma och allergier är inte acceptabla", säger Britta Permats, vd på Svensk Ventilation till tidningen Energi & miljö.
Uppgifterna presenterades i en rapport från Svensk Ventilation. Rapporten visar även att en femtedel av kommunerna saknar rutiner för att följa upp eventuella anmärkningar. Detta innebär att risken är stor att bristerna i inomhusluften inte åtgärdas. Var fjärde kommun har en skola där samma problem visat sig i tre år eller mer - och fortfarande inte åtgärdats.

Britta Permats konstaterar att förbättringar i ventilationen kan upplevas som kostsamma på kort sikt. Att förbättringarna leder till vinst för elever, skolpersonal, kommuner och samhälle på längre sikt tar många inte hänsyn till.

"En god inomhusmiljö är en investering i framtiden", avslutar Britta Permats.
Läs gärna vår broschyr om inomhusklimat. 

Här hittar du också en debattartikel om ämnet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar