onsdag 29 oktober 2014

Bara en ackumulatortank klarar kommande krav

Foto: Energimyndigheten
2017 träder nya ekodesignkrav gällande stilleståndsförluster för ackumulatortankar* i kraft. När ackumulatortanken värmt vatten till 55°C och sedan stängts av mäts värmeförlusten. På detta sätt får man fram tankens termosfunktion. Vilka gränsvärden som gäller beror på storlek.

Energimyndigheten har gjort ett test på fem tankar för att se hur de klarar av de kommande kraven. Detta skriver tidningen Energi och Miljö. Det visade sig att enbart en av dessa klarade gränsen. Skillnaderna mellan tankarna var stora vad gäller värmeförluster vid stillestånd. Det visade sig att den sämsta förlorar 77 procent med värme än den bästa.

Martijn Jansen på Energimyndigheten är ansvarig för testat. Han poängterar att man inte kan stirra sig blind på siffrorna utan även måste ta hänsyn till andra aspekter, bland annat storlek. I testet ingår enbart tankar i storleken 500-600 liter. Det är naturligtvis även viktigt att kontrollera att tanken har rätt anslutning och tillräckligt avancerad styrning.
"Att bara gå på bästa isolering räcker inte", menar Martijn.

* Ackumulatortank, värmeisolerad tank som fungerar som varmvattenbuffert vid till exempel centralvärme. (Källa: Wikipedia)

torsdag 23 oktober 2014

Energipris på Fotbollsgalan

Att energieffektivisering är ett hett ord har nog ingen missat. Det talas om att tänka energismart i de flesta sammanhang - nu även när det handlar om fotboll.
Då Fotbollsgalan arrangeras den 10 november kommer nämligen pris till den klubb i landet som är bäst på energieffektivisering att delas ut.
Saxemara IF är en av de klubbar som är nominerade.
"Vi hade väldigt höga energikostnader och har fått ner dem rejält. I en liten förening handlar allt om ekonomi", säger Hans Hedström, arenaansvarig i klubben, till Sveriges Radio.
Här kan du läsa texten och lyssna på intervjun med Hans Hedström.

måndag 20 oktober 2014

Satsar en miljard på arbetsmiljön i skolan

" Man ska bli pigg av att gå i skolan, inte trött. Dålig ventilation och lokaler dåligt anpassade för modern pedagogik skapar trötta elever och sämre resultat. Därför investerar vi i skolrenoveringar. Alla elever och lärare ska ha en bra arbetsmiljö i moderna lokaler", säger utbildningsminister Gustav Fridolin till regeringen.se.

I 2015 års budgetproposition har regeringen för avsikt att inrätta ett statsbidrag för medfinansiering av investeringar i bra arbetsmiljö i skolan. Skolbyggnaderna ska vara klimatsmarta och moderna.
Regeringen menar på att skolan bör vara ett föredöme i klimatfrågan. Att lokalerna är energieffektiva är en självklarhet.

Tanken är att Boverket, i samband med Skolverket och Energimyndigheten, ska få uppdraget att fördela bidraget. Meningen är att rikta satsningen mot grundskolan och lokaler i direkt anslutning till skolbyggnaden, exempelvis lokaler för förskoleklass.

Regeringen föreslår 100 miljoner 2015 och beräknar sedan avsätta 300 miljoner per år mellan 2016-2018. Totalt blir detta en miljard.

Läs mer på regeringens hemsida.

torsdag 16 oktober 2014

Mätning ledde till minskad energianvändning

Energieffektivisering i kommunala vattenpumpsystem

Går det att minska energiförbrukningen i ett vattenpumpsystem med 30 procent?
Svaret är ja, även om vägen dit kräver tekniska åtgärder och kompetensutveckling. Detta presenterar Länsstyrelsen och Hållbar utveckling Väst i det gemensamma projektet ENVA.

"Att mäta är att veta" konstaterades det efter genomfört projekt. Genom mätningar av pumparnas energianvändning och drifttid gjordes bedömningar om hur allt fungerade. Bland annat mättes det hur ofta två pumpar gick parallellt. De åtgärder som gjorts har lett till stora besparingar.

Energikostnader

Varje liter vatten som passerar genom vattenpumpsystemen kostar pengar i form av energi som går åt för att pumpa vattnet. Många pumpsystem fungerar dock ineffektivt.

De kommuner som deltagit i projektet har genomfört energianalyser och mätningar. På detta sätt har energieffektiviseringsåtgärder indentifierats. I samband med mätningar upptäcktes bland annat läckage, att hjulen i pumparna var olika stora så att flödet blev större, överdimensionerade pumpar och att värmeelement och kyltorkare gick kontinuerligt under hela året.

Genom att jämföra mätningar före och efter åtgärderna har besparingen räknats ut.


Läs hela broschyren här.

tisdag 14 oktober 2014

Dålig luft av ventilationen

Ventilationen kan ge dåligt luft. I alla fall om fukt kommer in i filtret.
IVL Svenska Miljöinstitutet har gjort en undersökning på fyra kontorsbyggnader utan kända problem med inomhusluften. Tilluften i samtliga byggnader renades med hjälp av glasfiberfilter.
Det visade sig att filtren inte klarade av att avskilja partiklarna. Bara 50 procent av de största partiklarna skildes ut.

Vidare visade mätningarna att det kan bildas irriterande ämnen i systemen. Detta är en reaktion av att fukt kommer in. Ett av ämnena som hittade i två av systemen var mögel. Även om halterna av samtliga ämnen som spårade är under riktlinjerna kan det inte uteslutas att de tillsammans kan vara skadliga.
"Även om vi inte har uppmätt jättehöga halter är det oroväckande när vi ser att ventilationen bidrar med ämnen som är oönskvärda i innemiljön", säger Pär Fjällström, forskare på IVL till tidningen Ny Teknik.
Runt 70 procent av de hälsoproblem som upplevs på kontor beror på ventilationen. Det är därför viktigt att undersöka ventilationssystemen om klagomål uppstår.

Läs artikeln på Ny Tekniks hemsida.

tisdag 7 oktober 2014

Sjukhus energioptimeras

På Västmanlands sjukhus i Västerås ska tester göras för att undersöka hur man bäst minimerar energianvändningen i fastigheten.

Pilotprojektet ska genomföras i den friliggande byggnaden där Barn- och ungdomspsykiatrin är förlagd. Att börja på en friliggande byggnad har sina fördelar. Oftast brukar tester inte vara möjliga att göra på en sammanhängande byggnad, utan bara på en del av byggnaden. Detta gör att analysen inte blir korrekt då delar av byggnaden fortfarande läcker energi.

Landstinget i Västmanland får nu chansen att arbeta med en hel byggnad. Resultatet ska sedan appliceras på samtliga byggnader.

Läs landstingets pressmeddelande här.

torsdag 2 oktober 2014

Dålig inlärning när inomhusklimatet brister

En av fem skolelever i Norden tycker att klimatet i skolan är dåligt. Var tredje elev av dessa tycker inte att de lär sig tillräckligt. Detta visar studier gjorda av Center for Undervisningsmiljø i Danmark.

Genom att hålla en god inomhusmiljö bidrar man till ökade inlärning. Enligt Pawel Wargocki som är lektor vid Danmarks Tekniske Universitet, DTU, minskar barnens förmåga att lösa koncentrationskrävande uppgifter med 15 procent om luftkvaliteten i klassrummet är dålig. Med luftkvalitet syftas det i detta fall på ventilation och temperatur.

De danska undersökningarna visar också att knappt 30 procent av de elever som lider av dåligt inomhusklimat också anser att de inte lär sig särskilt mycket i skolan.

Även i Sverige har undersökningar gjorts. MM Konsult AB har tillsammans med Universitetssjukhuset i Örebro studerat inomhusklimatet på svenska skolor. 5000 högstadieelever deltog i undersökningen - som bland annat visade att 50 procent av eleverna anser att det är för kallt under vinterhalvåret. Det kom även klagomål på dåliga temperaturväxlingar och ovädrade klassrum.

Noterbart är dock att en stor del av eleverna också är nöjda med inomhusklimatet på sin skola.