onsdag 29 oktober 2014

Bara en ackumulatortank klarar kommande krav

Foto: Energimyndigheten
2017 träder nya ekodesignkrav gällande stilleståndsförluster för ackumulatortankar* i kraft. När ackumulatortanken värmt vatten till 55°C och sedan stängts av mäts värmeförlusten. På detta sätt får man fram tankens termosfunktion. Vilka gränsvärden som gäller beror på storlek.

Energimyndigheten har gjort ett test på fem tankar för att se hur de klarar av de kommande kraven. Detta skriver tidningen Energi och Miljö. Det visade sig att enbart en av dessa klarade gränsen. Skillnaderna mellan tankarna var stora vad gäller värmeförluster vid stillestånd. Det visade sig att den sämsta förlorar 77 procent med värme än den bästa.

Martijn Jansen på Energimyndigheten är ansvarig för testat. Han poängterar att man inte kan stirra sig blind på siffrorna utan även måste ta hänsyn till andra aspekter, bland annat storlek. I testet ingår enbart tankar i storleken 500-600 liter. Det är naturligtvis även viktigt att kontrollera att tanken har rätt anslutning och tillräckligt avancerad styrning.
"Att bara gå på bästa isolering räcker inte", menar Martijn.

* Ackumulatortank, värmeisolerad tank som fungerar som varmvattenbuffert vid till exempel centralvärme. (Källa: Wikipedia)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar