tisdag 14 oktober 2014

Dålig luft av ventilationen

Ventilationen kan ge dåligt luft. I alla fall om fukt kommer in i filtret.
IVL Svenska Miljöinstitutet har gjort en undersökning på fyra kontorsbyggnader utan kända problem med inomhusluften. Tilluften i samtliga byggnader renades med hjälp av glasfiberfilter.
Det visade sig att filtren inte klarade av att avskilja partiklarna. Bara 50 procent av de största partiklarna skildes ut.

Vidare visade mätningarna att det kan bildas irriterande ämnen i systemen. Detta är en reaktion av att fukt kommer in. Ett av ämnena som hittade i två av systemen var mögel. Även om halterna av samtliga ämnen som spårade är under riktlinjerna kan det inte uteslutas att de tillsammans kan vara skadliga.
"Även om vi inte har uppmätt jättehöga halter är det oroväckande när vi ser att ventilationen bidrar med ämnen som är oönskvärda i innemiljön", säger Pär Fjällström, forskare på IVL till tidningen Ny Teknik.
Runt 70 procent av de hälsoproblem som upplevs på kontor beror på ventilationen. Det är därför viktigt att undersöka ventilationssystemen om klagomål uppstår.

Läs artikeln på Ny Tekniks hemsida.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar