torsdag 16 oktober 2014

Mätning ledde till minskad energianvändning

Energieffektivisering i kommunala vattenpumpsystem

Går det att minska energiförbrukningen i ett vattenpumpsystem med 30 procent?
Svaret är ja, även om vägen dit kräver tekniska åtgärder och kompetensutveckling. Detta presenterar Länsstyrelsen och Hållbar utveckling Väst i det gemensamma projektet ENVA.

"Att mäta är att veta" konstaterades det efter genomfört projekt. Genom mätningar av pumparnas energianvändning och drifttid gjordes bedömningar om hur allt fungerade. Bland annat mättes det hur ofta två pumpar gick parallellt. De åtgärder som gjorts har lett till stora besparingar.

Energikostnader

Varje liter vatten som passerar genom vattenpumpsystemen kostar pengar i form av energi som går åt för att pumpa vattnet. Många pumpsystem fungerar dock ineffektivt.

De kommuner som deltagit i projektet har genomfört energianalyser och mätningar. På detta sätt har energieffektiviseringsåtgärder indentifierats. I samband med mätningar upptäcktes bland annat läckage, att hjulen i pumparna var olika stora så att flödet blev större, överdimensionerade pumpar och att värmeelement och kyltorkare gick kontinuerligt under hela året.

Genom att jämföra mätningar före och efter åtgärderna har besparingen räknats ut.


Läs hela broschyren här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar