måndag 20 oktober 2014

Satsar en miljard på arbetsmiljön i skolan

" Man ska bli pigg av att gå i skolan, inte trött. Dålig ventilation och lokaler dåligt anpassade för modern pedagogik skapar trötta elever och sämre resultat. Därför investerar vi i skolrenoveringar. Alla elever och lärare ska ha en bra arbetsmiljö i moderna lokaler", säger utbildningsminister Gustav Fridolin till regeringen.se.

I 2015 års budgetproposition har regeringen för avsikt att inrätta ett statsbidrag för medfinansiering av investeringar i bra arbetsmiljö i skolan. Skolbyggnaderna ska vara klimatsmarta och moderna.
Regeringen menar på att skolan bör vara ett föredöme i klimatfrågan. Att lokalerna är energieffektiva är en självklarhet.

Tanken är att Boverket, i samband med Skolverket och Energimyndigheten, ska få uppdraget att fördela bidraget. Meningen är att rikta satsningen mot grundskolan och lokaler i direkt anslutning till skolbyggnaden, exempelvis lokaler för förskoleklass.

Regeringen föreslår 100 miljoner 2015 och beräknar sedan avsätta 300 miljoner per år mellan 2016-2018. Totalt blir detta en miljard.

Läs mer på regeringens hemsida.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar