måndag 24 november 2014

Dålig luft på gymmet gör dig trött

undefined
Man brukar bli pigg av att träna. Väljer du gymmet framför en joggingtur ute, kan träningen i stället göra så att du får ont i huvudet och svårt att prestera.

Den nya studien, som är gjord av forskare från Lissabons universitet i Portugal och Delfts tekniska universitet i Nederländerna, visar att det fanns brister bland de elva gym som försetts med luftkvalitetsmätare. Bland annat visade mätningarna på höga halter av koldioxid. Särskilt höga halter syntes under gruppträningspass då många människor samlas på en liten yta. Vid fysisk aktivitet utsöndrar kroppen koldioxid. Att halterna är förhöjda i inomhusluften tyder på att ventilationen är bristfällig.

Koldioxidhalten kontrolleras enkelt med en CO2-logger. 

Vi testade själva att placera en koldioxidlogger i en träningslokal under tre dagar. Det visade sig att CO2-nivåerna stundtals var höga.

Fredrik Haux är utredare på Folkhälsomyndigheten, myndigheten som tagit fram de svenska riktlinjerna angående ventilation och luftkvalitet. Han menar att gymverksamhet kräver ett ventilationssystem som går att reglera utefter antalet personer som vistas i lokalerna. Här är det viktigt att luftflödet är tillräckligt, cirka tio liter tilluft per person.
"När luftflödet inte fungerar blir vi trötta och får ont i huvudet", säger Haux till DN.
I Sverige kontrollerar kommunerna luftkvaliteten i olika byggnader. Den som driver verksamhet i lokalen är dock ansvarig för att förhållandena är bra. Stockholms kommun gör inga regelbundna kontroller på gym. Inspektörerna åker enbart ut om det inkommit klagomål.

Läs hela artikeln på dn.se.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar