måndag 3 november 2014

Energikartläggning försenas

Föreskrifterna till energikartläggningarna i stora företag försenas. Energimyndigheterna skulle ha besluta om dessa i slutet av november. Nu skjuts detta på framtiden.

Lagen om energikartläggning trädde i kraft 1 juni i år. Kartläggningarna ska vara utförda senast 5 december 2015. Kraven har dock fått mycket kritik. Bland annat anser Sabo och Svensk Fjärrvärme att förslaget leder till snedvriden konkurrens då samtliga kommunala bolag omfattas av kravet, oberoende av storlek.

Energimyndigheten fick därför redovisa en ny tolkning av vilka företag som omfattades av kraven. Läs mer om detta här.

Som stort företag räknas ett bolag med minst 250 anställda och en omsättning över 50 miljoner euro.

Före årsskiftet planerar Sveriges Kommuner och Landsting att gå ut med rekommendationer om hur tolkningen ska tillämpas av kommuner.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar