torsdag 6 november 2014

Inget krav på individuell mätning

Det har varit mycket diskussioner kring Boverkets förslag om individuell debitering av värme. Nu har beskedet kommit att detta varken ska införas vid nybyggnation eller ombyggnad. Någonting som glädjer SABO.
"Det är en seger för alla oss som bidrar till ett energieffektivt, koldioxidneutralt samhälle. Nu kan de allmännyttiga kommunala bostadsföretagen fortsätta sitt framgångsrika arbete med att spara energi," säger organisationens VD Kurt Eliasson i ett pressmeddelande.
Boverket har utrett huruvida IMD (individuell mätning och debitering) av värme och vatten är kostnadseffektivt. Slutsatsen blev att IMD inte ska vara obligatoriskt. Bostadsföretagen får då en morot att fortsätta satsa på att minska energianvändningen. Om hyresgästen själv skulle stå för den exakta kostnaden för förbrukningen skulle incitamenten bli mindre för fastighetsägaren att exempelvis tilläggsisolera eller byta fönster.

Under de senaste sex åren har 106 av SABO:s medlemsföretag minska energianvändningen med tolv procent.

Här finns SABO:s pressmeddelande.
Läs om nyheten i tidningen NyTeknik.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar