torsdag 13 november 2014

Köpcentrum bör energieffektiviseras

Sveriges köpcentrum är jämte livsmedelsbutiker och idrottslokaler den kategori som förbrukar mest energi. Utökade och tydligare myndighetskrav krävs för att minska energianvändningen menar Sofia Stensson på Chalmers.
"Idag gäller kraven bara köpcentrumens ägare, men även butiksägarna behöver bli involverade för att vi ska minska energianvändningen", menar hon.
Det är svårt att få en bild av hur mycket energi som förbrukas i köpcentrum. Den stora energianvändningen tillsammans med ett ökat antal inomhuscentrum gör att det är av vikt att kunna få en överblick över situationen. Någonting som försvårar kartläggningen är att de svenska byggreglerna (BBR) och energideklarationerna inte inkluderar köpcentrums totala energianvändning. Det är bara fastighetsägarens energianvändning som räknas, inte butiksinnehavarnas. Att definitioner och benämningar används inkonsekvent gör det svårt att jämföra olika köpcentrum.

Läs mer om detta på Chalmers hemsida.

Vi på Intab har sålt loggers till köpcentrum för kartläggning temperaturer. Det är ett första steg för att sedan kunna optimera klimatet och minska energiåtgången.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar