måndag 29 december 2014

Dålig ventilation - anledning till infektioner efter operation

Det var bristande ventilation som var orsaken till ett ökat antal postoperativa infektioner på SUS i Malmö.

Efter att sjukhuset upptäckt att ovanligt många patienter drabbats av postoperativa infektioner sattes en utredning in. Den visade på att försämrad ventilation i två operationssalar samt att ett filter i en värmemadrass inte bytts i tid, skulle vara anledningen.

De planerade ryggoperationerna som skulle genomförts i operationssalarna stoppades under utredningen. I ett systematiskt arbete gicks hela operationsprocessen igenom innan man hittade vad man tror är anledningen till infektionerna. Totalt har 27 patienter drabbats under våren och hösten, varav elva har fått så djupa infektioner att det krävts ny operation.

Nu kommer patienter som opererats under den aktuella tiden i de aktuella operationssalarna att kontaktas för att följa upp eventuella komplikationer. Händelsen kommer även att anmälas enligt lex Maria.

Läs mer här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar