torsdag 18 december 2014

Debattörer: Kommuner bör ta ansvar för ventilationskontroller

Dålig ventilation på många arbetsplatser
Vi har tidigare skrivit om att att Gustav Fridolin vill satsa på frisk luft i skolorna genom statsbidrag.
Det är dock inte enbart skolor som många gånger har en dåligt fungerande ventilation. Det gäller alla arbetsplatser. Detta konstateras det i en debattartikel i tidningen Trelleborgs Allehanda. Visserligen skriver tidningen om arbetsplatser i  Skåne, men vi har ingen anledning att tro att situationen skulle vara annorlunda på andra platser i Sverige.

Vi tillbringar i dag mer tid än någonsin inomhus. Ändå finns de ingen garanti för att den luft som vi andas in är hälsosam. Ett fungerande regelverk och kontrollsystem för ventilation saknas. Problemet med bristfällig ventilation identifierades 2007. Mål sattes att samtliga byggnader där människor ofta vistas i ska ha en dokumenterat fungerande ventilation år 2015. Nu är snart det året här, men inte mycket har skett än så länge. Målet har till och med strukits från Boverkets agenda.

Dålig luft gör oss sjuka, allergiska och påverkar nattsömnen. På Trelleborgs lasarett fick man i somras stoppa operationer på grund av dålig ventilation. Man kunde helt enkelt inte säkerställa sterila instrument och operationssalar vilket gjorde att mellan tolv och femtio patienter drabbades dagligen.

Debattörerna* i Trelleborgs Allehanda har förslag på hur man ska få bukt på problemet. De föreslår en nollvision, där kommunerna har ansvaret för att alla byggnader genomgår OVK-besiktning med jämnt intervall. För att detta ska vara möjligt måste man införa ett nationellt register där brister efter utförda OVK-besiktningar finns dokumenterade för att säkerställa att de följs upp.

* Jan Åsberg, vd IV Väst AB, Dingle Håkan Lillis Sidén, vd P&V AB, Nyköping Niclas Ohlsson, vd Cleanvent & Control i Skåne AB, Kristianstad Fredrik Gustafsson, vd Grubbe Ventilation AB, Umeå Bengt Tedebo, vd Flexibel Luftbehandling AB, Årsta

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar