måndag 8 december 2014

Energikartläggning i stora företag sker i tre steg

Nu är riktlinjerna för den obligatoriska energikartläggningen i stora företag klart. Totalt berörs runt 1 500 organisationer av föreskrifterna från Energimyndigheten.

Lagen är en anpassning till EU:s energieffektiviseringsdirektiv. Införandet görs i tre steg. Första etappen var till 5 december 2015. Fram tills dess skulle företag ha rapporterat om de omfattas av direktiven och vilka delar som ska kartläggas.

Steg två innebär att en certifierad energikartläggare anlitas och att förberedelser görs. Personer på företaget med relevant utbildning och erfarenhet kan också göra kartläggningen. Därefter är det dags för själva energikartläggningen. Resultatet ska sedan rapporteras till Energimyndigheten.

Kartläggningen ska vara övergripande när det handlar om den totala energianvändningen. Delar som förbrukar mest energi ska kartläggas mer detaljerat. Energieffektiviseringsåtgärder som identifieras ska dokumenteras, följas upp och utvärderas.

Kartläggningen ska genomföras vart fjärde år.

Läs mer i tidningen Miljö&Utveckling.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar