onsdag 10 december 2014

Energiskolan: Vad är energi?

Energi är måttet för det arbete en apparat har utfört. Effekten är måttet på apparatens kapacitet. Enheten för effekt är watt. När det handlar om energi använder man sig av begreppet kilowattimmar, kWh. Detta är effekt multiplicerat med tid.
1 kWh motsvarar: 1 Joule = 1 Ws; 1 h= 3600s; 1 Wh= 3600 J => 1 kWh = 3 600 000 J

För att slippa skriva ut en massa nollor använder man sig av prefix enligt nedan:
k (kilo) = 1 000 (103)
M (mega) = 1 000 000 (106)
G (giga) = 1 000 000 000 (109)
T (tera) = 1 000 000 000 000 (1012)

Hur mycket räcker då energin till?

Med en kilowattimme kan man hålla en 40 W lampa lysande i 25 timmar (1 kWh/40W=25 h). Ett elelement på 700 W drar 2,8 kWh på fyra timmar (700 W= 0,7 kW * 4 h = 2,8 kWh). I alla fall om det inte har en termostat som slår av och på.

Om vi går tillbaka till prefixen ovan kan vi konstatera att 1 kWh räcker för att driva en kupévärmare till en bil under en timme eller en 11 W lågenergilampa i fyra dygn. Med 1 MWh är det möjlig att värma en villa i några veckor medan 1 GWh räcker för att täcka elbehovet i en stad på cirka 100 000 invånare under åtta timmar. Med 1 TWh kan alla Sveriges tåg, tunnelbanor och spårvagnar drivas under fem månader.

1 MWh produceras av ett stort vindkraftverk på 20 minuter vid bra blåst. 1 GWh produceras i Harsprångets vattenkraftstation på en timme eller på Forsmarks kärnkraftverk på 20 minuter. Ringhals kärnkraftverk producerar 1 TWh på tolv dagar.

Lär mer om energi här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar