onsdag 3 december 2014

Energisnåla hus = dålig mobiltäckning

Dagens täta, energisnåla hus gör att mobiltäckningen många gånger blir nästintill obefintlig. Nu ska Statens Tekniska Forskningsverk börja forska för att hitta en bra lösning för detta. Detta går att läsa om i Fastighetstidningen.

Enligt Sabo är de främsta anledningarna till den dåliga mobiltäckningen betongfasader och armeringar samt tjockare och tätare väggar. En annan anledning är att dagens smartphones har sämre antenner än tidigare modeller. Samtidigt utnyttjar 3G och 4G högre frekvenser som har svårare att tränga igenom material.

Här hittar du Sabos snabbanalys av problem med mobiltäckningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar