måndag 15 december 2014

Hur har vädret varit under luciadagen?

1927 valdes Stockholms lucia första gången. Detta bidrog till ökat intresse för högtiden. Det har nu gått 87 år sedan Stockholms första lucia korades. Lika många år har det förts väderstatistik för den 13 december.

I genomsnitt varannan lucia faller det någon typ av nederbörd. Klart är det var femte luciadag i norra Sverige och bara var tionde i söder.

Dagstemperaturen varierar mellan -5° och -15°C norr till några plusgrader i söder. Variationerna är dock stora. Göteborg - som ligger cirka tre mil från Stenkullen där Intabs kontor är placerat - hade +9°C 1964 och -14°C 1979.

1964 var överlag en mild luciadag över hela landet med flera plusgrader. Desto kallare var det 2010 då -20°C uppmättes i Målilla och Linköping. Hela Sverige var även snötäckt. Samma var det 1981 men då var det ännu kallare med -35°C i Karesuando. Även länge söderut var det en kallare lucia än 2010.

Den kallaste 13 december sedan mätningarna inleddes skedde mitt under andra världskriget 1941. På en privat termometer avlästes då -53°C i Vilhelmina, Södra Lappland.

I Stenkullen vid Intabs kontor mäter vi temperatur med Intab Wireless System. Mätvärden avläses via webben och är enkelt att exportera. Om man tar ut statistik från de tre senaste 13 december kan man se att temperaturvariationerna är stora. 2012 var medeltemperaturen -6,45°C. Som kallast var det -13,1°C. Året därpå, 2013, var medeltemperaturen +4,6°C. Som kallast var det två plusgrader och som varmast strax över åtta.

Årets lucia var också varm men nådde inte riktigt upp till fjolårets temperaturer. I år hamnade medeltemperaturen på 3,83. Som varmast var det 6,5°C och som kallast en halv plusgrad.Mer om vädret under lucia hittar du här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar