måndag 28 december 2015

Använd kylskåpet rätt

Här kommer några enkla tips för användning av kylskåpet på bästa sätt:

Ett kylskåp ska ha en temperatur på cirka 4°C och det ska inte fyllas med för mycket varor.
Det är viktigt att luftcirkulation är god.
Dörren är i de flesta kylar den varmaste delen. Där ska därför inte mjölken förvaras. Ost ska med fördel inte förvaras i tät plastpåse.
Vad gäller grönsaker ska dessa inte placeras i kylen då de är nysköljda, då förstörs de snabbare.

Läs mer om temperaturmätning och livsmedel här.

tisdag 22 december 2015

Ljusare igen

Natten mellan måndagen den 21 och tisdagen den 22 december var årets längsta. Den 22 december klockan 05.48 inträffade sedan vintersolståndet, det vill säga när solen står som lägst på norra halvklotet. Norr om polcirkeln går solen inte ens upp. Detta är årets kortaste dag.

Vintersolståndet inträffar då jordens rotationsaxel lutar mest bort från solen. Detta är alltså inte en dag utan en specifik tidpunkt. Vid denna tidpunkt passerar jorden en speciell punkt på sin bana runt solen.

Är du intresserad av att mäta ljus? Vi har loggers för detta. De används bland annat vid mätning i transporter för att se om försändelsen öppnats, eller på museum som behöver veta hur mycket ljus värdefulla föremål utsätts för.

måndag 21 december 2015

Med julgranen kommer mögel

Mögel kan uppstå då det finns näring, fukt och en gynnsam temperatur. Ska man titta efter mögel bör man göra det där temperaturvariationerna är som störst, exempelvis i krypgrunden, i ytterväggar och tak samt på vinden.

Under julen drar många in mögel på egen hand, genom granar. Julgranen är nämligen en mögelhärd. De granar som har huggits ner tidigt på hösten bär på mest mögel. När granen sedan får komma in i värmen frodas mögelsporerna. Undersökningar visar att halter av mögel i inomhusluften steg redan innan granen blivit klädd. Efter två veckor i 18-20 graders värme hade halten tiodubblats till 5000 sporer per kubikmeter luft. Detta motsvarar halten för ett mögelskadat hus och gör att var tionde svensk riskerar att känna irritation.

torsdag 17 december 2015

Populära nyheter under året som gått

Ny modell av miniloggern MSR medbluetoothkommunikation och app till smartphone.

Hur kondens uppstår ville många lära sig mer om.
Vårt test av två ljusstakar, en med glödlampor och en av LED-lampor, intresserade många.

Nyheten om det mångsidiga mätsystemIntab Flexible System ledde till stort intresse.
Många ville läsa om hur dålig ventilation leder till sämre sömn.
Vår inomhusklimatmanual har varit populär som guide för våra användare.

Skolor töms då ventilationen byggs om

Vi har skrivit om den juridiska strid som pågått i Malmö. Det är miljöförvaltningen och Malmö stad som varit oense angående om kraven på ventilationsbyte.
Miljöförvaltningen konstaterade för ett år sedan att koldioxidnivåerna låg över högsta gränsvärde på Bulltoftaskolan och Linnéskolan och skrev ett föreläggande om ventilationsbyte. Malmö stad ville då kartlägga samtliga skolor innan den kostsamma ombyggnaden skedde.

Nu är kartläggningen klar. Nio grundskolor står överst på listan för ombyggnad. Dessa har självdragsventilation och saknar mekaniska fläktar. Arbetet är så stort att samtliga skolor måste evakueras under ombyggnationen. Totalt handlar det om 1500 elever som måste flytta. De minsta skolorna räknar man klara av under sommaren.

De skolor som miljöförvaltningen skrev föreläggande om måste ventilationen åtgärdas inom 35 månader. På Bulltoftaskolan har kommunen redan börjat göra mindre åtgärder för att lösa de akuta ventilationsproblemen. Räcker inte detta kommer ombyggnationen tidigareläggas.

Förutom de nio skolorna som ligger överst på listan kommer ytterligare skolor behöva byggas om för förbättrad luft.

Läs mer här.

tisdag 15 december 2015

Blir snö tyngre när den tinar?

Nej, snö blir inte tyngre när det börjar tina. Visserligen ökar tätheten (densiteten) men den totala belastningen på exempelvis ett tak är samma. Tyngdpunkten kan dock förskjutas.

Börjar det däremot regna kan tyngden öka. I alla fall om snölagret förmår suga upp mer vatten än vad som droppar ner från taket.

Om man vill räkna om vatteninnehållet till snölast gäller att en mm vatten på en kvadratmeter stor yta motsvarar en liter eller ett kilo vatten. En decimeter snö med densitet 200 kg/kvadratmeter motsvarar alltså 20 mm vatten, alternativt 20 kg på en kvadratmeter stor yta.

Mer om snös densitet hittar du här.

fredag 11 december 2015

Allt mindre snö

Vintrarna blir allt grönare. Det visar en jämförelse mellan perioderna 1961 till 1990 och 1991 till 2014. Vinterns största snödjup och antalet dagar med snö på marken har minskat i nästa hela Sverige.

Källa: SMHI

onsdag 9 december 2015

Råd vid servering av julbord

Varje år blir många sjuka på grund av slarv med maten på julbordet. På julbord serveras extra känslig mat och det är svårt att hålla rätt temperaturer när maten står framme.

Varmhållen mat bör inte understiga +60°C. För att den ska vara säker och inte tappa smak och näringsinnehåll rekommenderas det att maten inte hålls varm under mer än två timmar. Potatis bör inte varmhållas längre än en timme. För att hålla maten varm behövs någon form av varmhållningsutrustning.

Kalla rätter får inte vara varmare än +8°C. Fisk och räkor får helst inte överstiga +2°C. För att lyckas med detta krävs kylplattor eller liknande.

Vid nedkylning bör livsmedlet ligger under +8°C inom fyra timmar. Det är viktigt att kylar och frysar håller rätt temperatur. Att regelbundet mäta temperaturen på buffén samt i kylar och frysar minskar risken för mikroorganismer att växa.

Råden är sammansatta av Jönköpings kommun.

fredag 4 december 2015

Rätt temperatur viktigt vid undervisning

Temperatur viktig vid undervisningUndersökningar visar att både barn och vuxna trivs och koncentrerar sig bäst om inomhusklimatet gällande temperatur och luftfuktighet är reglerat. Ett danskt forskningsprojekt från Danmarks Tekniske Universitet, DTU, visar att elever får 20 procent bättre utbyte av sin undervisning om inomhustemperaturen ligger på 21-22°C. Detta gör också att produktiviteten generellt ökar med 15 procent.

Arbetsmiljön påverkar helt enkelt lärandet. Skolan är dock inte enbart en arbetsmiljö utan också en utvecklingsmiljö. En bra arbetsmiljö innebär en miljö som stimulerar elevers positiva utveckling.

Den senaste tiden har flera fall av bristfälliga inomhusmiljö på skolor rapporteras och forskare menar att elevernas arbetsmiljö inte tas på lika stort allvar som till exempel kontorsarbetsmiljöer.

Vi har mätinstrument för att inomhusklimatet på skolan ska kontrolleras.

Läs mer på vår sida om inomhusklimat.

måndag 30 november 2015

Forskar för bättre täckning i täta hus

Nybyggda hus är täta och energisnåla. Nackdelen är att det ofta är problem med täckningen för mobiltelefonen. Radiovågorna når helt enkelt inte fram.

I en förstudie av SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) och Energimyndigheten tittat på möjliga tekniska lösningar för att komma runt problemet.

Problematiken med mobiltäckningen framkommer ofta i efterhand. Fastighetsägare tvingas då sätta in åtgärder för att lösa problemet, vilket är dyrt. Nu hoppas man komma fram till en lösning där husen är både energieffektiva och har bra mobiltäckning från start.

Numera har i stort sett alla fönster silver eller metalloxider på minst ett glas. Detta gör att värmestrålningen reflekteras, men det gör också radiovågorna. Sedan tidigare är det känt att betongväggar ger dålig mobiltäckning. Tillsammans gör dessa parametrar att trådlös kommunikation genom både fönster och väggar försvåras avsevärt.

På SP finns både experter på radiokommunikation och byggteknik. Man hoppas därför komma fram till en lösning för problemet. Sedan tidigare finns mobiltelefonförstärkare som integreras i fönster. Tillsammans med Ericsson har en 4G-router har tagits fram. Även denna ska byggas in i fönster.

Nu sker mätningar i olika lägenheter. Forskare ska få ökad förståelse för radiovågors utbredning i byggnadskonstruktioner. På sikt är målet att skapa ett verktyg för beräkningar av både energi och trådlös kommunikation.

torsdag 26 november 2015

Förutsättningar för snöfall

Det finns två uppenbara förutsättningar för snöfall – att det finns ett moln som kan producera nederbörd  och att temperaturen nära marken är under eller högst några få grader över noll.

Är det bara några plusgrader vid marken är det inte säkert att snön hinner smälta innan den landar. Ju torrare luften är, ju högre kan temperaturen vara innan snöflingorna smälter. Detta beror på att flingorna kyls av genom avdunstning. Om den relativa luftfuktigheten är 100 procent kan det bli snöfall vid högst +1,5°C. Ligger den relativa luftfuktigheten på 60 procent kan snö falla vid temperaturer upp till 4°C (enligt SMHI:s korrektionsalgoritm för kontroll av väderkod från automatiska stationer).
En logger för mätning av temperatur och relativ luftfuktighet utom hur är Tinytag Plus som har IP-klass 68.

Hur bildas en snöflinga?

Snöflingor bildas genom att iskristaller i moln klumpas ihop. Vilken typ av kristaller som bildas beror på temperaturen. Snöflingorna kommer därför ha olika utseende vid olika temperaturer. Störst är snökristallerna nära nollan medan kyla gör att flingornas dimension minskar.

Normalt har en snöflinga sex huvudgrenar. När de faller till marken lagras de på varandra. Kall nysnö bildar ett lätt, poröst lager medan fuktig nysnö blir till ett kompakt lager.

onsdag 25 november 2015

Fjärrvärme står för uppvärmningen

Fjärrvärme är det mest dominerade uppvärmningssättet för flerbostadshus. Under 2014 stod fjärrvärme för över 80 procent av energianvändningen för uppvärmning och varmvatten i lokaler och 90 procent i flerbostadshus. Även värmepumpar används, men inte i lika stor utsträckning. Olja stod för enbart två procent.

Totalt gick 26 TWh åt för uppvärmning och varmvatten i flerbostadshus och 18 TWh gick åt för lokaler.

Statistiken är framtagen av Energimyndigheten. Här är statistiken för flerbostadshus och lokaler.

onsdag 18 november 2015

Energibranschen slår tillbaka: Individuell mätning ÄR lönsamt

Individuell mätning
Boverket kom nyligen fram till att det inte är lönsamt att installera mätare för individuell mätning i lägenheter. Detta efter att de fått uppdraget av Sveriges riksdag. Nu visar energimätarbranschens egen rapport att detta inte stämmer.

Ett av Europas största företag på individuell mätning, Ista, har tillsammans med andra energimätningsföretag gett WSP i arbete att granska Boverkets arbete. Detta har resulterat i en rapport där kritik utdelas.

När NyTeknik frågar WSP Enviromentals Saga Ekelind varför man ska lita på rapporten, som är beställd för energimätningsföretagen blir svaret:
" Vi har bara bedömt fakta. Branschen känner till exempel inte igen kostnaden per lägenhet för att installera mätare i Boverkets rapport."
Man menar helt enkelt att Boverket har gjort felaktiga tolkningar av EU-direktivet. De har satt för snäva avgränsningar i analysen och överskattat kostnaderna för individuell mätning. Detta samtidigt som energibesparingarna underskattats.

I Boverkets rapport analyseras 80 000 byggnader. Myndigheten kommer fram till att i 44 000 av dessa är det lönsamt att installera mätare – om temperaturen på grund av mätningen sänks med en grad. Ändå menar Boverket att det inte är lönsamt, vilket WSP tycker är fel.

Energiexpert Anders Carlsson på Boverket håller dock inte med WSP. Han betonar att slutsatsen att individuella mätare är lönsamt i 44 000 av byggnaderna är steg ett av analysen. Detta bygger på att installationen faktiskt leder till att temperaturen sänks med en grad. I ett andra steg konstaterar myndigheten att ingen kan garantera en temperatursänkning och osäkerheten kring detta gör att installationen inte blir lönsam.

Hur detta slutar återstår att se, men Ista har i alla fall skrivit till energiminister Ibrahim Baylan och bett om ett möte.


tisdag 17 november 2015

Legionellabakterien även i säkra temperaturer

En rapport visar på att legionellabakterien trivs i även temperaturer som vi tidigare ansett säkra. De växer alltså även i våra svenska varmvattensystem.

Boverket uppger att tillväxten av bakterierna, som kan leda till legionärssjukan, sker i temperaturintervallet 20-45°C och främst mellan 30 och 40°C. Även temperaturen över 50 grader ska mer än 90 procent av bakterierna dödas på mellan fem och tio timmar. Är temperaturen över 70 grader dör 90 procent av bakterierna på tio sekunder. Enligt rekommendationerna minska därför risken för legionärssjukan om temperaturen hålls mellan 50 och 60 grader. Den nya rapporter visar dock att bakterierna inte alls dör i detta temperaturintervall, utan snarare fortsätter växa.

De legionella bakterierna sprids via vattenaerosoler och andas in. Vattenaerosoler bildas i bland annat duschmunstycken, vattenkranar och luftkonditioneringsanläggningar.

Namnet kommer från att krigsveteraner insjuknade och senare avled. Detta var innan 1976 men än idag insjuknar mellan 100 och 150 personer i Sverige per år.

Vill du mäta temperaturer i ditt varmvattensystem? Kolla in våra temperaturloggers.

Källa: NyTeknik


tisdag 10 november 2015

Olaglig livsmedelstransport stoppades

I oktober stoppade polisen en skåpbil på väg från Helsingborg till Växjö. Lasten innehöll 645 kilo lamm- och kycklingkött – men bilen saknade kylanläggning. Detta strider mot livsmedelslagen.

Bilen stoppades i en rutinkontroll och miljö- och hälsoskyddskontoret tillkallades. De beslutade att köttet inte fick säljas och det skickades i stället för att brännas. Köttet saknade dessutom ursprungsdokument.

Läs mer om mätning i livsmedelstransporter här.

fredag 6 november 2015

Dubbelt så stor temperaturförändring i Sverige

Visste du att klimatet i Sverige blivit både varmare och mer nederbördsrikt? Temperaturökningen i landet har varit ungefär dubbelt så stor som förändringen i global medeltemperatur sedan slutet av 1800-talet.

Källa: SMHI

onsdag 4 november 2015

Förbättra kvaliteten på luften inomhus

Många inomhusmiljöer, främst på arbetsplatser, har ett kontrollerat klimat. På dessa platser öppnas sällan eller aldrig fönster. Vad många inte tänker på är att detta innebär att dålig luft stängs inne i lokalen. Denna luft kan skapa både obehag och vara dålig för hälsan.

Det finns några enkla sätt att förbättra inomhusklimatet.

Byt luftfilter luftkonditionering, värmepanna och värmepump en gång per månad under perioderna de är i bruk. Filtret håller luften ren från förordningar, damm och skräp. Smutsiga luftkanaler kan vara en grogrund för mögelsporer i luften.

Den relativa luftfuktigheten ska vara tillräckligt hög för att förhindra hosta, men samtidigt tillräckligt låg för att inte skapa fuktproblem som mögeltillväxt. Vanligen rekommenderas en fuktnivå på mellan 40 och 60 procent inomhus. Dessa nivåer tar dock inte hänsyn till temperaturförändringar mellan olika säsonger. I kallare klimat bör det vintertid vara mellan 20 och 40 procent RH för att förhindra kondens på fönster.

Ett snabbt och enkelt sätt att ta reda på om inomhusklimatet är bra är att använda en datalogger. Genom att mäta temperatur, relativ luftfuktighet och koldioxid får du ett mått för hur klimatet verkligen är. Koldioxidhalten fungera som en tidig varning för luftkvaliteten. En hög CO2-nivå betyder att luften är fylld med luftburna kemikalier, föroreningar och mikroorganismer som sprider förkylningar och förvärrar allergier. För låga nivåer betyder att det är för frisk luft i lokalerna vilket kan betyda att du slösar på värme och/eller kyla.

Källa: http://www.co2meter.com/blogs/news/41775553-5-ways-to-improve-indoor-air-quality-in-your-home


måndag 2 november 2015

Mycket energi att spara i tvättstugan

Man brukar räkna med att ungefär 15 procent av den totala fastighetsenergin ett ett flerbostadshus används i tvättstugan. Är maskinerna äldre än tio år kan inköp av nya maskiner innebära en energibesparing med 50 procent.

Torktumlaren står för högst förbrukning i tvättstugan, cirka 70 procent. Med en ny, energieffektiv tumlare som torkar 60 tvättar i veckan, kan man spara 10 000 kronor om året jämfört med en gammal torktumlare.

Genom att mäta energiförbrukningen i tvättstugan kan man få redan på var det finns besparingsmöjligheter hos just dig.

torsdag 29 oktober 2015

Dålig luft på var fjärde skola

Mer än var fjärde skola fick anmärkningar på luftkvaliteten i Arbetsmiljöverkets sammanställning.
Tillsynsinspektionerna pågår mellan 2013 och 2016 och ska ske i totalt 2 000 skolor runt om i landet. Resultatet hittills visar att det i 27 procent  av skolorna finns mer att önska gällande luftkvalitet och ventilationsanläggningar.

Arbetsmiljöverket har prioriterat frågan om luften i skolor på grund av att frågan diskuterats mycket.

I en sammanfattning då inspektionerna pågått under ett år (750 skolor) såg åtgärderna ut som följer:
Luftkvalitet - direkta åtgärdskrav i 59 skolor.
Luftkvalitet - undersökningar genom koldioxidmätningar i 61 skolor.
Ventilationsanläggning - dokumentation av kontrollera i 72 skolor.
Ventilationsanläggningar - underhåll och rengöring i 11 skolor.

I början av november kom också Folkhälsomyndighetens rapport om ventilation, städning och egenkontroll. Den visade att 15 procent av skolorna har en luftkvalitet som påverkar eleverna negativt. Detta projekt genomfördes under 2014-15 och omfattade drygt 40 procent av landets skolor.

tisdag 27 oktober 2015

Spara pengar genom att trimma värmesystemet

Kallt utomhus
Det är inte ovanligt med klagomål på för kalla lägenheter i flerbostadshus. Det finns dock lägenheter där det blir för varmt då det är kallt utomhus. Vid dessa fall kan det vara värmesystemet som är felinställt. Genom att justera reglerkurvan kan pengar sparas. En grad motsvarar nämligen fem procent av fastighetens värmekostnader.

Mät gärna temperatur inomhus och utomhus för att se hur temperaturkurvorna följer varandra.

Läs mer om inomhusklimat här.

onsdag 21 oktober 2015

Tillför koldioxid i växthus

koldioxid i växthus

Vid odling i växthus är det nödvändigt att tillsätta koldioxid. Fotosyntesen kräver nämligen ljus, näring, vatten och CO2. Utan koldioxid skulle ingenting växa och slutligen skulle växtligheten dö.

Får växter lagom med ljus, näring och vatten är det CO2 som är den avgörande faktorn för bra tillväxt. Med en normal utomhusnivå avseende CO2 (400 ppm) blir växtligheten normal. Dubblar eller tredubblar man dosen kan tillväxttakten öka. En koldioxidnivå över 2 000 ppm blir dock skadligt för växterna. Vissa experter hävdar därför att 1 500 ppm är en bra nivå för att nå maximal tillväxt. Allt mellan
1 000 och 1 500 ppm leder till kraftigt förbättrade resultat.

Experterna är dock inte helt ense om vilken nivå som är bäst. Genom att börja på 1 000 ppm och sedan testa sig fram kan man själv hitta den optimala nivån. Koldioxidnivån kan dock inte ensam göra att tillväxten ökar. Rätt jord, näringsämnen, vattning och ljus är andra faktorer som påverkar.

Ett tips är att förse växthuset med en fläkt för att få spridning på koldioxiden. Ett annat tips är att inte ha varmare än 27°C över tid då detta kan påverka plantorna negativt.

måndag 19 oktober 2015

Sekundära mätare viktiga vid energiberäkning

Skillnaden mellan beräknade och uppmätta värden kan vara stor när det gäller energiberäkningar. Danska forskare håller därför på att ta fram en ny programvara för detta. I arbetet har en viktig slutsats varit att fastighetsägare ska skaffa loggande instrument för att kunna samla in mätdata.

Att skillnaderna blivit stora med de tidigare programvarorna beror bland annat på att verkligheten förenklas. Det går inte att veta hur vädret ska bli när huset är färdigt och det går heller inte att veta exakt hur energiförbrukningen kommer att se ut. Faktum är att energiberäkningens resultat kan skilja mellan minus 16 till plus 20 procent på värmebehovet.

När huset står klart ska den nya programvaran fungera som hjälpmedel för att jämföra beräknat och uppmätt resultat – men för att detta ska fungera behövs mätinstrument. Forskaren Steffan Petersen rekommenderar nu fastighetsägare att inte bara sätta upp mätare utan se till att de även kan logga.

Petersens rekommendation grundar sig i hans egen insamling av data. Från sju lågenergibyggnader fick han inte in tillräckligt med data från något. Han fick därför nöja sig med att använda data från den byggnad som gav mest information. Slutsatsen blev därför att sekundära mätare är betydelsefulla.

fredag 16 oktober 2015

Få domar angående inomhusklimat

Inomhusklimat
De vanligaste klagomålen i flerfamiljshus handlar om inomhusklimatet. Ändå är det ovanligt att problemen går till domstol. Bara tre fall har drivits av Hyresgästföreningen de senaste 26 åren.
– Jag blir lite förvånad över att inte hitta fler fall. Förklaringen är nog att det sällan behöver dras i domstol, eftersom hyresvärd och hyresgäst antagligen kommer överens om en ersättning genom förlikning, säger P-G Nyström, förbundsjurist hos Hyresgästföreningen till tidningen Energi och miljö.
Vad som rekommenderas angående inomhusklimat regleras av två regelverk – Miljöbalken och hyreslaget. Miljöbalken tolkas i allmänna råd från Folkhälsomyndigheten. Där anges att den operativa temperaturen inte får understiga 18°C och golvet får inte vara kallare än 16°C. Boverket i sin tur rekommenderar en operativ temperatur på mellan 20 och 24°C. Statistik från Betsi-undersökningen 2011 visar att den genomsnittliga temperaturen inomhus ligger på 22°C.

Vi har en egen manual där vi sammansatt regler för inomhusklimatet.

måndag 12 oktober 2015

Koldioxid påverkas av tryck

Höjdskillnaderna är stora i Sydamerika på grund av Anderna.
Visste du att koldioxid är beroende av lufttrycket?

Luftens sammansättning är den samma upp till 10 000 meters höjd, men atmosfärstrycket ändas. Vid högre höjd är lufttrycket lägre. Det innebär att antalet molekyler per volymenhet minskar, vilket påverkar CO2-värdet.

Om CO2-nivån är 1000 ppm vid havsnivå skulle den vara 960 på 300 meters höjd, 830 på 1500 meter och 690 ppm på 3000.

Detta är viktigt att ta hänsyn till i exempelvis Sydamerika där höjdskillnaderna är stora.

Läs mer här.

onsdag 7 oktober 2015

VVC-förluster i nybyggda hus

Genom kartläggning av tolv flerbostadshus konstaterades det att förberedelser för individuell mätning kan leda till VVC-förluster (värme- och varmvattensystemen). Energikonsult Bengt Bergqvist hittade hus med förluster på nära 30 kWh/kvm och år.

Kartläggningen omfattade sex nybyggda och sex äldre hus runt Stockholm. De äldre husen var byggda mellan 1950 och 1970.

Mätningar visade att förlusterna i nybyggda hus varierade från två till 30 kWh per kvadratmeter och år. Rörschakt ordnas ofta per trapphus för att göra det lättare med individuell flödesmätning. Detta gör dock att dragningarna ut till tappställena blir så långa att det kräver horisontell VVC. Det gör att energianvändningen ökar.

Många gånger var det bättre i de äldre husen. Trots sämre kulvertisolering lades rören ofta i badrummens väggar. Det görs att spillvärmen utnyttjas i badrummen.

måndag 5 oktober 2015

Mycket säkerhetsbrister på lekplatser

HIC-test
Inspektioner av lekplatser visar att det på många håll finns allvarliga brister. En lekplats måste uppfylla flera krav för att ses som säker. Bland annat handlar det om krav på underlaget för att minska skaderisken vid fall. Detta undersöks genom HIC-mätningar.

Hål och springor får inte vara mellan nio och 23 centimeter stora då det ökar risken för barn att fastna med huvudet. Rutschkanor får inte ha skarvar eller glipor där barnen riskerar att fastna och bli hängande.

Inspektionen gjordes av Konsumentverket, Boverket och Sveriges kommuner och landsting på fem orter i Sverige. Trots att bara ett 20-tal lekplatser ingick anses urvalet vara representativt för hela landet.

Läs mer om inspektionerna här.
Vill du lära dig med om mätning av HIC-värde. Klicka här.

torsdag 1 oktober 2015

Individuell mätning aldrig kostnadseffektivt

Boverket fick i uppdrag att utreda nyttan med individuell mätning. Efter att ha undersökt när mätning och debitering av värme, kyla och tappvarmvatten är kostnadseffektivt blev slutsatsen aldrig.

Resultatet gör att Boverket inte heller lämnar några förslag på föreskrifter.

I en delrapport presenterat resultat efter att Boverket tittat på samma saker för ny- och ombyggnationer. Även där blev slutsatsen detsamma.

Redan nu har Riksdagen beslutat om lag om energimätning när det är kostnadseffektivt och tekniskt genomförbart. Det är ett sätt av regeringen att implementera energieffektiviseringsdirektivet.

Boverkets utredning utgår just ifrån kostnadseffektivitet och genomförbarhet. Miljö- och rättviseaspekter ingår inte – eftersom det inte ingick i uppdraget. Det ingår heller inte i lagen. I stället har man undersökt vad inverteringen skulle kosta för en byggnad samt vad det sparar med hänsyn till sänkta temperaturen och sparad energi.

Läs mer här.

måndag 28 september 2015

Kan man driva ut en gnagare med CO2?

Vid förvaring av ett privatplan i Karibien uppstod problem med gnagare. Ägaren letade därför efter den bästa och mest kostnadseffektiva lösningen för att driva ut djuret, utan att skada flygplanet.

Det amerikanske företaget CO2 Meter har flera gånger fått frågor om att driva ut gnagare, kackerlackor och vägglöss. Att tvinga ut djur ur ett flygplan var dock mer ovanligt.
Olika co2-loggers


Noga beräkningar

Trots att det låter enkelt ligger det en del vetenskap bakom projektet.
Den enkla delen av projektet var att köpa in CO2-loggers för att kunna mäta koldioxidkoncentrationen. Att köpa in det som behövdes för att utföra operationen och täta flygplanet var inte heller särskilt svårt. Den svåra delen var i stället att veta hur mycket koldioxid som behövdes för att ge resultat men ändå inte skada flygplanet.

Beräkningar gjordes med vetskapen om bland annat flygplanets dimensioner.

Undersökningarna innan försöken visades att en CO2-nivå på 60% under tio dagar skulle vara tillräckligt för att driva ut skadedjuret ur flygplanet. De visade också på behovet att ventilera under försöken för att undvika övertryck i kabinen.

Operationen visade sig fungera bra och efter genomförandet var det bara att rensa upp skadedjuret.

Behöver du också mäta koldioxid? Se utbudet av koldioxidloggers här.

Läs den artikeln på engelska här.

onsdag 23 september 2015

Frost – varför då?

Nu börjar det gå mot höst och det kan hända att det är frost ute när vi kliver utanför dörren på morgonen.

Frost bildas då temperaturen går under noll grader. Markfrost innebär att det är minusgrader enbart vid markytan. Normalt mäter man nämligen lufttemperatur på två meters höjd.

Frosten bildas vid högtryck med klart väder. Vid dessa tillfällen strålar värmen från marken och luftskiktet närmast marken ut mot rymden. Helst bör det även blåsa lite. Då blandas nämligen luften om och det blir inte lika kyligt.

Bland annat gläntor och åkrar är extra frostkänsliga. Där kan frost uppkomma även då växtligheten är som mest aktiv, vilket kan skapa skador på denna. Skogs- och jordbruk är därför känsliga mot frost.

För att få varning då det är fara för frost finns SMS-larm med utomhuskapsling.

Mer om frost kan du läsa här.

måndag 21 september 2015

50 skolor kan ha sämre ventilation

Artikel från början av 2015.
Grundskoleförvaltningen i Malmö har gått till domstol för att slippa sätta in ny ventilation i två skolor med dålig luft. Anledningen: att 50 andra skolor kan ha ännu sämre luft.

Miljöförvaltningen genomförde mätningar av inomhusluften på Linnéskolan och Bulltoftaskolan. Då både skolorna hade koldioxidvärden långt över vad som tillåts krävde miljöförvaltningen åtgärd. Efter 18 månader skulle problemen vara borta. Grundskolenämnden överklagade och fick i stället 35 månader på sig att åtgärda problemen. Läs mer om detta här.

Nämnden är dock inte nöjd och har nu överklagat för rättslig prövning i mark- och miljödomstolen. De vill i dagslöget inte byta ut ventilationen, som i båda fallen är så bristfällig att utandningsluften stannar kvar i klassrummen.

Grundskoledirektör Anders Malmquist menar att det bland Malmös skolor finns ett 50-tal med bristfällig ventilation. Enligt honom är det få skolor som byggdes fram till 1960-talet som håller måttet.

Nu pågår en utredning för att hitta de skolor där ventilationen är som sämst. De mest utsatta skolorna kan komma att evakueras vid ombyggnationer av ventilationssystemen, men om renoveringarna kommer ske på de utredda skolorna är oklart. Nu har man i stället satt in vädringsschema och koldioxidvarnare. En varning ska ges när det är dags för vädring eller paus.

Malmquist poängterar att Malmös skolor står inför en stor utbyggnad, men han är inte beredd på att lägga mer pengar än nödvändigt på detta.

Under tiden är föräldrar till elever på Linnéskolan och Bulltoftaskolan oroliga. Många elever mår inte bra – berättar de.

onsdag 16 september 2015

Fler hyresvärdar sänker temperaturerna

Bristande inomhusklimat är ett vanligt problem. Klagomålen har blivit fler i och med de ökade kraven på energieffektivisering enligt Folkhälsomyndighetens utredare Michael Ressner. Detta beror på att fastighetsägarna drar ner på temperaturen. De tror även, enligt Ressner, att mätresultaten de får är jämförbara med lagkraven. Dessa är dock uttryckta i operativ temperatur. Vid drag kan till exempel den operativa temperaturen understiga lufttemperaturen.

"Energibesparing är ekonomi, så det är viktigt, men innemiljön glöms lätt bort. Men temperatur är inte bara en komfortfråga, inte bara ”något som folk tycker”. Kyla ger en stresspåverkan som gör att man blir extra infektionskänslig", säger Ressner till tidningen Energi och Miljö.

Eftersom vi arbetar med temperaturloggers händer det att hyresgäster eller bostadsrättsinnehavare ringer hit för att få råd. De har då kämpat länge för att få en behaglig temperatur i sin lägenhet. Mätningar har visat att temperaturen är okej, trots att hyresgästen ständigt fryser i sin bostad. En indikerande mätning, som ska göras vid klagomål, ska även ta hänsyn till drag för att bli rättvis.

I vår manual för inomhusklimat finns regler och tillvägagångssätt vid mätningar inomhus.

måndag 14 september 2015

Dålig inomhusklimat leder till att skola rivs

Del av skola i Ljungby rivs på grund av dåligt inomhusklimat. Elever och lärare har fått allergiska reaktioner, huvudvärk, kliande ögon och känt sig torra i halsen.

Vad problemen beror vet man inte, men de har funnits under flera år. Prover har tagits utan resultat.

Att problemen inte går att åtgärda gör att kommunen nu väljer att riva den berörda delen av skolan.

Enligt kommunens ordförande i barn- och utbildningsnämnden, Stefan Willfors, har skolan aldrig haft bra förutsättningar. Faktum är att materialen var dåliga redan vid bygget. Att skolan sedan byggdes mot en backa har gjort att fuktig jord tryckts mot byggnaden. Trots försök att ventilera och isolera bort fukten har det aldrig blivit riktigt bra.

Läs mer här.

Det är vanligt med mätningar i skolor. För att få tips och råd, läs vår inomhusklimatmanual.

onsdag 9 september 2015

Koll på krypgrunden?

Inför höst och vinter är det idé att kontrollera sin krypgrund. Det är nämligen under sommaren som de flesta skadorna i grunden uppkommer. Detta beror på att krypgrunden då är kallare än luften utomhus. Luften som kommer utifrån kondenserar då vilket gör att risken för mögel ökar. Vi har tidigare skrivit om varför en del inte tycker att man ska vädra källaren på sommaren. Läs det inlägget här.

Du kan upptäcka fukt och mögel genom att bara titta och lukta. Är du osäker är det enkelt att mäta fukten. Har du ingen egen mätare kan du hyra en datalogger av oss.


måndag 7 september 2015

Bättre ventilation önskvärt för många

En tredjedel av Sveriges yrkesarbetare vill ha bättre ventilation på arbetet. Nära 70 procent presterar sämre på grund av bristfällig ventilation.

Det är branschorganisationen Entreprenörföretagen som genomfört undersökningen – som även visar att temperaturen är en het fråga. En fjärdedel av de tillfrågade vill ha varmare/kallare på arbetet. På tredjeplats av frågorna som togs upp kom miljö i lunchrummet (21 procent) och därefter städning (19 procent).

Det visade sig att kvinnor i högre grad är missnöjda med både ventilation (36 procent) och temperatur (30 procent mot männens 22).
Det framgick även att många upplevt olika typer av besvär på arbetet under de senaste tre månaderna. Nästan 40 procent av respondenterna uppger att de haft mer besvär än vanligt av trötthet och 35,5 procent av huvudvärk. En femtedel har haft koncentrationssvårigheter och 16 procent har känt sig nedstämda.
"Vanliga symptom av dålig ventilation är trötthet och koncentrationssvårigheter. För dem som har problem med allergier och astma kan dessa förvärras. Inom industri där det förekommer farliga ämnen kan det förstås ge väldigt allvarliga följder. I andra miljöer, som kontor och skolor, handlar det ofta mer om att produktiviteten påverkas negativt, vilket kan vara nog så viktigt", säger Gunnar Åhlander på Arbetsmiljöverket till tidningen VVS-forum.
För att få reda på de verkliga förhållandena är det lämpligt att utföra mätningar. Intab arbetar mycket med inomhusklimat och har därför sammanställt en broschyr med tips och riktlinjer. Den hittar du här.

709 yrkesarbetande mellan 18-70 år deltog i undersökningen.

Läs mer i tidningen VVS-Forum.

tisdag 1 september 2015

Torkskåpet - en stor energitjuv

Ett torkskåp av äldre modell kan dra lika mycket energi på ett år som en normalstor villa.
Hur mycket energi torkskåpet drar beror inte på hur fullt det är. Det går åt nästan lika mycket energi att torka ett fullt skåp som att enbart torka en strumpa.

Med en radiologger för effekt kan drifttider med mera för en enskild apparat kontrolleras.

onsdag 26 augusti 2015

Temperaturen anpassad för män

Kvinnor fryser oftare än män. Detta beror på att kvinnors ämnesomsättning är 20-35 procent lägre än männens. Trots detta är den standard som bestämmer det ideala inomhusklimatet i allmänna utrymmen baserat på mannens ämnesomsättning. Merparten av alla kontor har på grund av detta en temperatur anpassad för männen.

Både män och kvinnor vill enligt forskning att huden ska hålla runt 33 grader. Trots det vill kvinnor ha varmare inomhus, 25 grader mot männens 22. Kvinnor producerar helt enkelt mindre värme.

Den tidigare temperaturstandarden för kontor sattes i USA 1960 och utgick från faktorer som temperatur, luftens hastighet, klädsel, kroppsvärme och ämnesomsättning. Genom att med hjälp av samma faktorer undersöka kvinnor som arbetar på kontor idag kom man fram till att deras kroppstemperatur och ämnesomsättning är lägre än vad som anges i standarden. Dagens temperaturer är alltså för låga.

Det är Dr Boris Kingma och professor Wouter van Marken Lichtenbelt vid Maastricht University som presenterat resultaten. De menar att man genom att ta hänsyn till kvinnors ämnesomsättning kan ta ett stort steg för att skapa mer energieffektiva byggnader och en bättre arbetsmiljö för kvinnor.

Argumenten stöds av en ny datormodell som inte enbart tar hänsyn till skillnaderna mellan män och kvinnor utan också till olika kroppstyper.

Forskningen från det holländska universitetet syftar dock inte enbart till komfort utan också hur temperaturvariationer kan förbättra hälsan. Det har tidigare bland annat visat sig att kyla är bra för personer med typ 2-diabetes.

För att få en bild av vilka temperaturer arbetsplatserna har brukar man mäta med temperaturloggers.

Källa:
Nyheter24
Slussen

måndag 24 augusti 2015

Kött och skaldjur förvarades för varmt

Vid en inspektion visade det sig att butiken i Västerbotten förvarade förpackningar av kött och skaldjur i för hög temperatur. Nu kräver livsmedelsinspektörer att butiken slutar sälja varor som förvarats felaktigt.

Både skaldjuren och förpackningarna med kotlett hade anvisningar om förvaring vid högst fyra grader. Vid mätningar visade det sig dock att temperaturen i själva verket var 10,4°C för skaldjuren och 11°C för köttet.

Fortsätter butiken att sälja livsmedel som förvarats vid felaktiga temperaturen hotas de av vite om 5000 kronor per gång.

Mer om mätning i livsmedelsbranschen går att hitta här.

Genom att mäta med fjärrövervakande dataloggers i kylar och frysar kan man hålla koll på temperaturerna och få larm vid fel. Här finns exempel hur andra arbetar för att hålla rätt kvalitet.

onsdag 19 augusti 2015

Höga koldioxidkrav för kycklinguppfödare

KycklinguppfödningDet är inte bara inomhus som det finns riktlinjer för koldioxidhalten i luften. Även vid uppfödning av kycklingar finns det uppsatta gränser. Varje hus där kycklinguppfödningen är förlagd ska vara utrustat med ventilation och nödvändigt värme- och kylsystem. Dessa ska drivas så att koldioxidnivån hålls under 3000 ppm, uppmätt vid kycklingarnas huvud. Koncentrationen av ammoniak (NH3) får in överstiger 20 ppm. Detta anges i Europastandarden 2007/43/EC.

Enligt en studie i tidskriften International Journal of Poultry Science studerades tillväxten och de fysiologiska förutsättningarna för kycklingar som under kort tid utsattes för höga koldioxidhalter. Det visade sig att de slaktkycklingar som utsatts för koncentrationer på 3000 ppm inte visade någon skillnad mot kontrollgruppen. Att utsätta kycklingar för höga halter koldioxid under de första 14 dagarna visade sig varken påverka tillväxt eller öka dödligheten.

I tidskriften Monitoring Environmental Parameters in Poultry Production Facilities, kommer Dr. Corkery fram till samma slutsats. 3000 ppm kan därför vara en något låg gräns för EU att kräva.

I storskaliga anläggning, kan energin i samband med uppvärmning och ventilation står för över hälften av kostnaderna. Med koldioxidkraven ökade behovet av ventilation och därmed även bränslekostnaderna. Självklart ska inte djuren fara illa, men de ovanstående studierna tyder på att 3000 ppm är en för låg gräns.

KÄLLA: CO2-Meter.com

måndag 17 augusti 2015

Optimering av energi och komfort i byggbodar

70 procent av den förbrukade energin på en byggarbetsplats kommer från bodar och belysning. Detta enligt ett examensarbete vid Lunds Universitet.

För att undersöka detta användes dataloggers där temperatur och relativ luftfuktighet registrerade var 15:e minut under drygt en månad under en sommar. Totalt placerade tio mätare ut, nio inomhus i personalbodarna och en utomhus.

Loggrarna inomhus placerade så att de inte skulle påverkas av ledningsvärme från ytterväggen och solljus. Höjden för placeringen var ungefär 1,7 meter. Även den operativa temperaturen kontrollmättes. Här kan du få tips och råd om mätning av inomhusklimat.

Mätningarna visade att ingen av de åtta bodarna som var med i undersökningen klarade Arbetsmiljöverkets krav. I tre av bodarna översteg temperaturen 26°C under mer än 40 procent av tiden. I ytterligare tre överstegs samma temperatur under 50 procent av tiden.

Följande åtgärder togs fram:
  • Fönsterbyte.
  • Dörrbyte.
  • Sänkning av temperaturen under kvällar och nätter.
  • Bättre isolering.
  • Installation av värmepump.
Hela publikationen kan läsas här.

måndag 3 augusti 2015

Torka ute – spara energi

Spara energi - häng tvätten
Visste du att torkning av tvätt i torktumlare eller torkskåp drar fyra gånger så mycket el som själva tvättningen. Passa därför på att lufttorka tvätten utomhus när du har chansen.

Här hittar du dataloggers för mätning av el och energi.

måndag 27 juli 2015

Så får du glassen att inte smälta

Använd fryspåsar när du paketerar dina frysta livsmedel. Tre förpackningar med glass bärs hem från affären. En är placerad i en fryspåse, en i en vanlig plastpåse och en utan någon påse.

Glassen har från början en temperatur på -24°C. Efter en halvtimme är glassen i fryspåsen -14°C. Glassen i den vanliga plastpåsen är -12°C medan det paket som legat utan påse är -10°C.

Fryspåsen hjälper alltså till att hålla fryskedjan så intakt som möjligt.

Här kan du läsa om hur några företag i livsmedelsbranschen använder dataloggers för att säkerställa temperaturerna.

måndag 20 juli 2015

Mest regn på sommaren

Sommaren är den årstid som de flesta anser har bäst väder. Det är dock under sommaren som de största nederbördsmängderna normalt faller.

Tittar man på statistiken faller det i Sverige i genomsnitt dubbelt så mycket nederbörd på sommar som på vinter. Tidsperioden nederbörden faller på under sommaren är däremot mindre än hälften av vad den är vintertid.

De stora regnmängderna under sommaren beror på att varm luft kan innehålla mer vattenånga än kall. De flesta skurarna kommer under dagtid och det är solen som skapar dem.

Varm luft stiger. Då den kyls av kondenserar vattenånga och det bildas ett moln. Detta är först litet men under dagen kan det växa till sig. Slutligen faller nederbörd.

Läs mer om sommarväder här.

måndag 13 juli 2015

Höga temperaturen i postbilen

Postbilar saknar AC. Mätningar visar att temperaturen inne i bilen kan bli upp till 50°C under en arbetsdag på sommaren. Detta är långt över de riktlinjer som satts angående temperatur på arbetsplatsen. Mätningen i postbilen visade att temperaturen var uppe i 42°C redan efter en halvtimme. Efter två timmar var temperaturen upp i 50°C.
"Eftersom att brevbärarna allt som oftast kör med rutan öppen så blir det för stora kontraster mellan kyla och värme med en luftkonditionering enligt Arbetsmiljöverket och vi följer deras rekommendationer", säger Maria Ibsen som är pressekreterare på PostNord .
 Vad har du för temperaturen på jobbet? Genom att mäta med en datalogger under ett par veckor kan du sedan få en kurva över temperaturen. Mätningarna visar även min- och maxvärden för vald period.

onsdag 8 juli 2015

Tropisk natt – men inte i Stenkullen

Årets första tropiska natt inträffade utanför Hudiksvall natten till den 3 juli. Tropisk natt innebär att lufttemperaturen aldrig sjönk under 20°C. Denna natt sjönk den aldrig under 22,3°C på platsen vid Hälsingekusten. Kanske berodde detta på att man där hade mycket frånlandsvind under natten.

På kvällen innan inträffade en märklig temperaturstegring på samma plats. I samband med att vinden vred sig från syd-sydostlig pålandsvind till sydvästlig frånlandsvind ökade temperaturen från klockan 18 till 19 med nästan tio grader (20,5°C till 30,2°C).

I Stenkullen hade vi ingen tropisk natt till den 3 juli. Här sjönk temperaturen under natten till 11°C. Under dagen nådde dock temperaturen upp till 28°C.