tisdag 20 januari 2015

En grad sänkning ger fem procent i besparing

Temperaturmätning med en Tinytag Ultra 2.
Uppvärmning står för 60 procent av ett hushålls elförbrukning. Att spara in på utgiften är dock inte så svårt. Genom att sänka inomhustemperaturen med en grad kan man minska uppvärmningskostnaderna med fem procent.

Ett tips är att mäta temperaturen i olika rum, lämpligen med dataloggers, för att se temperaturnivåer över tid. Stäng dörrar till kalla utrymmen och täta dragiga fönster och dörrar.

Behöver hemmet vädras görs detta snabbt genom tvärdrag. Stäng dock av radiatorerna vid fönstren och lämna dessa avstängda en halvtimme efter vädring.

Fler tips finns hos E.ON.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar