fredag 27 februari 2015

Energikraven skärps

Boverket skärper energikraven i flerbostadshus och lokaler med tio procent. I och med införandet av en fjärde klimatzon delas bostadshusen också upp i småhus och flerbostadshus.
De nya kraven träder i kraft 1 mars 2015.

För småhusen blir det ingen generell skärpning - men däremot skärps kraven tio procent även för småhus i och med att de finns med i zon fyra.

För flerbostadshus och lokaler i den nya zonen blir skärpningen totalt 20 procent. Notera att zon fyra omfattar de sydliga kustlänen från Göteborg och söderut samt längst med ostkusten upp till norr om Kalmar.

Lättnader införs däremot på flerbostadshus med små lägenheter samt småhus upp till 50 kvm. I dessa fall ersätts kraven angående maximal tillåten energianvändning med krav på U-värde och täthet.

Nu fortsätter Boverket med utredningar runt energikraven. Dessa utredningar genomförs som ett led i att införa nära-nollenergibyggnader och ska i förlängningen handla om hur energihushållningskraven ska ställas.

Läs vad Boverket själva skriver.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar