torsdag 5 februari 2015

Energimyndigheten satsar på mätning av nära-nollenergihus

30 miljoner kronor avsätter Energimyndigheten för att mäta och följa upp energianvändningen i lågenergihus eller hus som renoveras för att nå lågenergiförbrukning. Utlysningen - som riktar sig mot fastighetsägare, byggherrar och småhustillverkare - stänger 31 mars 2015.

Målsättningen är att stödja mätning och uppföljning av byggnaderna. I programmet erbjuds även ökad kunskap inom dess områden, både vad gäller energianvändning och inomhusklimat men även tillgång till experthjälp och ekonomiskt stöd för att genomföra mätningar och analyser.

Projektet kommer att pågå fram till 15 mars 2017 och inom den tiden ska minst ett års mätningar ske.

Energimyndigheten kan ge ekonomiskt stöd till:

  • Kostnader för inköp, installation, kalibrering och drift av mätutrustning.
  • Överföring av mätdata till Energimyndigheten.
  • Kostnader för informationsspridning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar