fredag 13 februari 2015

Energisnålt viktigare än yta

Producera egen energiAtt hemmet är energisnålt är viktigare än både yta och utsikt bland svenska folket, enligt en ny undersökning från NCC. Dessutom ville drygt 40 procent producera sin egen energi. Ett självförsörjande hem rankas högre än närhet till vatten. Hemmet ska även vara fritt från miljö- och hälsoskadliga ämnen och inte riskera att drabbas av fuktskador. Närhet till kollektivtrafik rankas högt.

2019 ska Sverige enbart bygga nära-nollenergihus när det handlar om offentliga byggnader. Två år senare, 2021, kommer reglerna gälla för samtliga fastigheter som byggs och genomgår större renoveringar. Redan 1 mars väntas dock myndigheten Boverket skärpa sina regler gällande krav på energianvändning  i nybyggnationer.

Undersökningen bygger på intervjuer med 1 066 svenskar i hela landet.

Läs mer om NCC:s hemsida.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar